Πιστοποιήσεις και Πολιτικές

Η Blue Value Μ.Α.Ε. εφαρμόζει συστήματα διαχείρισης ποιότητας, ασφάλειας πληροφοριών, ασφάλειας προσωπικών δεδομένων, περιβαλλοντική διαχείριση, υγεία και ασφάλεια στην εργασία και κατά της δωροδοκίας.

Πιο συγκεκριμένα, εφαρμόζει τεκμηριωμένο Σύστημα Διαχείρισης για την Ποιότητα (σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015), τεκμηριωμένο Σύστημα Διαχείρισης για την Ασφάλεια των Πληροφοριών (σύμφωνα με το πρότυπο ISO 27001:2013), τεκμηριωμένο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001), τεκμηριωμένο Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (σύμφωνα με το πρότυπο ISO 45000:2018) και συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Προτύπου ISO/IEC 27701:2019 ως προς την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων. Εφαρμόζει, δε, τεκμηριωμένο σύστημα κατά της Δωροδοκίας, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 37001:2016.

Είναι συμμορφωμένη και ακολουθεί τους κανόνες και τις επιταγές του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Προστασία των Φυσικών Προσώπων έναντι της Επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων 679/2016 (GDPR).

Τα πιστοποιητικά και οι πολιτικές για την Ποιότητα, την Ασφάλεια Πληροφοριών, τη χρήση και επεξεργασία δεδομένων, την ασφάλεια προσωπικών δεδομένων, τη χρήση και τις Ιδιότητες των Cookies, είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της BLUE VALUE: Πιστοποιήσεις και Πολιτικές .

Επιπροσθέτως, για να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των πελατών και στους στόχους της:

  • Διαθέτει πιστοποιητικό παροχής λογιστικών υπηρεσιών από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος
  • Έχει ορισμένο DPO
  • Είναι μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης
  • Είναι μέλος του Συνδέσμου Συμβούλων
  • Είναι μέλος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος (Σ.Ε.Π.Β.Ε.)
  • Είναι μέλος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής Ελλάδος (Σ.Ε.Π.Ε.)
  • Έχει ενεργή παρουσία μέσω στελεχών εγγεγραμμένων, ως μέλη, στο Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδας (ΗIIA Greece)
  • Διαθέτει πλήρως οργανωμένες διοικητικές υπηρεσίες, που υποστηρίζονται από σύγχρονες τηλεπικοινωνιακές υποδομές και πληροφοριακά συστήματα

Παράλληλα, η εταιρεία διαθέτει πιστοποιημένους DPO, πιστοποιημένους Εσωτερικούς Ελεγκτές σύμφωνα με το Πρότυπο COSO Internal Control και Οικονομολόγους με εξειδίκευση στα IPSAS.

Παρακάτω, θα βρείτε τις σχετικές πολιτικές της εταιρείας.

Πιστοποιητικό Πρότυπο ISO 37001:2016

CERT_BLUE VALUE_37001GR_2023_DIGITAL

BLUE VALUE Πολιτική Ποιότητας

Πολιτική_Ποιότητας

Πιστοποιητικό Πρότυπο ISO 9001:2015

BLUE-VALUE_9001_2023

Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών

Πολιτική_Ασφάλειας_Πληροφοριών

Χρήση και Επεξεργασία Δεδομένων

bluevalue

Πιστοποιητικό Πρότυπο ISO 27001:2013

BLUE-VALUE_27001_2013

Πιστοποιητικό Πρότυπο ISO 14001:2015

BLUE-VALUE_14001_2015

Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

Δήλωση Πολιτικής για την υγεία και την ασφάλεια

dilwsi-politis-ygeias-bv

Πιστοποιητικό Πρότυπο ISO 45001:2018

BLUE-VALUE_45001_2018

Πολιτική κατά της Δωροδοκίας

πολιτική κατά της Δωροδοκίας

Χρήση και Ιδιότητες των Cookies

bluevalue

Δήλωση Περιβαλλοντικής Πολιτικής

Δήλωση_Περιβαλλοντικής_Πολιτικής

Βεβαίωση Πρότυπο ISO/IEC 27701:2019

BLUE-VALUE_ISOIEC_277012019

Για οποιοδήποτε θέμα ή αίτημα που αφορά την προστασία σας έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που πραγματοποιεί η Blue Value, έχετε δικαίωμα να απευθυνθείτε για οποιονδήποτε λόγο στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Blue Value, μέσω αποστολής e mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@bluevalue.gr. Το αίτημά σας θα πρέπει να είναι σαφώς διατυπωμένο και να περιλαμβάνονται στοιχεία επικοινωνίας και ονοματεπώνυμο.

Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων της Blue Value (Data Protection Officer – DPO) έχει οριστεί ο κ. Περικλής Χρηστίδης.

Επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: dpo@bluevalue.gr

Σε περίπτωση αδυναμίας άσκησης των δικαιωμάτων που σας παρέχει ο Κανονισμός, αλλά και γενικότερα σε περίπτωση ερωτημάτων, διευκρινίσεων και καταγγελιών, έχετε το δικαίωμα να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων προς υποστήριξη και συνδρομή.

Στοιχεία Επικοινωνίας
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα,
Γραφεία: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα
Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600
Fax: +30-210 6475628
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr