Η Εταιρεία

Η BLUE VALUE γεννήθηκε το 2009 και είναι μία σύγχρονη εταιρεία παροχής εκπαίδευσης, λειτουργικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, σε φορείς του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, με μεγάλη εμπειρία και εξειδίκευση, στην υλοποίηση σύνθετων έργων.

Με στόχο την πλήρη ικανοποίηση των πελατών, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας. Υποστηρίζουμε τις λειτουργικές και επιχειρησιακές ανάγκες των διοικητικών, οικονομικών και τεχνικών υπηρεσιών, κάθε οργανισμού του Δημοσίου και του Iδιωτικού τομέα.

Είμαστε Πιστοποιημένο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 και παρέχουμε εκπαιδευτικές υπηρεσίες, μέσω καταξιωμένων εισηγητών και υψηλά καταρτισμένων εκπαιδευτών.

  • Επενδύουμε στο προσωπικό και τους συνεργάτες μας.
  • Διαθέτουμε έμπειρους συμβούλους, νομικούς, μελετητές και στελέχη πληροφορικής.
  • Οι καίριες συνεργασίες μας είναι το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα!
  • Διαθέτουμε σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα
  • Εφαρμόζουμε τεκμηριωμένα συστήματα ποιότητας και ασφάλειας (ISO 9001 – ISO 27001)

Διαθέτουμε σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα, τεκμηριωμένα συστήματα ποιότητας (ISO 9001) και ασφάλειας, ενώ μέσα από τη βαθιά γνώση του θεσμικού πλαισίου και της τεχνολογίας, είμαστε σε θέση να υλοποιούμε σύνθετα και υψηλής δυσκολίας έργα, να καλύπτουμε πλήρως επιχειρησιακές λειτουργίες πελατών και να συνεργαζόμαστε άψογα με όλα τα επίπεδα της Διοίκησης, παρέχοντας ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο λειτουργικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, που περιλαμβάνει τους τομείς της στρατηγικής, της οργάνωσης, της επικοινωνίας, αλλά και ένα ευρώ φάσμα υπηρεσιών, που εξυπηρετούν τη λειτουργικότητα και την καθημερινή δραστηριότητα των πελατών, την συνεχή υποστήριξη και την εκπαίδευσή τους.

BLUE VALUE – Always there

H εταιρία μας
H εταιρία μας