Η Εταιρεία

Η Blue Value Μ.A.E. ιδρύθηκε το 2009 στη Θεσσαλονίκη και είναι μία σύγχρονη εταιρεία παροχής Λειτουργικών, Οικονομικών και Συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Δραστηριοποιείται στους τομείς των Λογιστικών και Λειτουργικών υπηρεσιών υποστήριξης προς το Δημόσιο (οικονομικές καταστάσεις, οικονομική διαχείριση, έσοδα κ.λπ.), των Διαδικασιών προσαρμογής κατά GDPR, του Εσωτερικού Ελέγχου, της Εκπαίδευσης, της Στρατηγικής (στρατηγικός/επιχειρησιακός σχεδιασμός, θέματα οργάνωσης και αναδιοργάνωσης) και της παροχής υπηρεσιών Τεχνολογικών υποδομών.

Με στελέχη έμπειρα κι εξειδικευμένα, και με πλήρη αξιοποίηση των πιο σύγχρονων τεχνολογικών λύσεων, παρέχει υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας πλήρως προσαρμοσμένες στις λειτουργικές και επιχειρησιακές ανάγκες των υπηρεσιών κάθε οργανισμού, κυρίως του Δημοσίου, αλλά και του Ιδιωτικού τομέα.

Διαθέτει το μέγεθος, τα προϊόντα, την τεχνολογική υπεροχή και τη στελεχιακή διάρθρωση, ώστε να αναλαμβάνει και να υλοποιεί σύνθετα και υψηλής δυσκολίας έργα.

Με αφετηρία τη Θεσσαλονίκη, η εταιρεία έχει αναπτύξει δραστηριότητα που καλύπτει όλη την Ελλάδα, επενδύοντας σε μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας.

H Blue Value έχει υλοποιήσει, με υψηλή ποιότητα και επιτυχία, πλήθος έργων Διαδικασιών και Πληροφορικής σε Περιφέρειες, Δήμους, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Υπουργεία και Ιδιωτικούς φορείς σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια.

BLUE VALUE – Always there

H εταιρία μας
H εταιρία μας