Cloud Services & Cyber Security

Ένας οργανισμός καλείται να λειτουργεί αδιάλειπτα και με ασφαλή πληροφοριακά συστήματα. Έκτακτες καταστάσεις, όπως πανδημίες, κυβερνοεπιθέσεις ή καταστροφές, καθιστούν τη θωράκιση των υποδομών αλλά και των δεδομένων του επιτακτική.

Η ομάδα Cloud Services & Cyber Security της Blue Value προσφέρει στους φορείς τα εχέγγυα για να λειτουργούν με απόλυτη ασφάλεια, αναλαμβάνοντας την υποστήριξή τους σε θέματα προστασίας των υποδομών, των υπηρεσιών αλλά και των δεδομένων τους.

Οι στόχοι μας

Cloud-Services
 • Βελτίωση της καθημερινότητας των συνεργατών μας, μέσω των αναβαθμίσεων υλικού και λογισμικού
 • Παροχή λύσεων, προσαρμοσμένες στις ανάγκες των πελατών μας (συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό GDPR μέσω του Active Directory, συμμόρφωση με το ISO 27001 μέσω του Asset Management, καταγραφή περιουσιακών στοιχείων)
 • Ασφάλεια δεδομένων και υποδομών, μέσω backup/antivirus
 • Διασφάλιση της εργασιακής συνέχειας (λύσεις disaster recovery)

Οι λύσεις που παρέχουμε

Υπηρεσίες μετάπτωσης (Μεταφορά υποδομών στο G-cloud ή σε υποδομές cloud της εταιρείας μας ή On-Premise)

Με την καθοδήγηση των έμπειρων στελεχών του τμήματος Cloud Services & Cyber Security της Blue Value, οι επιχειρήσεις και οι φορείς έχουν την ευκαιρία να προχωρήσουν στη σταδιακή μετάβαση στο cloud με μια ομαλή μετατόπιση των διαδικασιών τους σε περιβάλλον «νέφους» και να επωφεληθούν από τις πολλαπλές δυνατότητες που προσφέρει αυτή η νέα τεχνολογία.

Με τις υπηρεσίες μετάπτωσης, οι επιχειρήσεις και οι φορείς δύνανται να συνεχίζουν τη λειτουργία τους απρόσκοπτα και αποκρυσμένα, όποτε αυτό χρειαστεί και σε οποιαδήποτε συνθήκη προκύψει. Οι διαδικασίες γίνονται πιο ευέλικτες, καθώς δεν απαιτείται φυσικός χώρος για τη διεκπεραίωσή τους και μπορούν, πλέον, να πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά. Ενώ μειώνεται δραματικά και η δαπανηρή συντήρηση του εξοπλισμού.

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων προσφέρει, πλέον, δωρεάν φιλοξενία στο κυβερνητικό νέφος και δωρεάν λογισμικά, αρκεί ο φορέας να υποβάλει το απαραίτητο αίτημα, είτε με τη δική μας συνδρομή είτε όχι, στο κεντρικό portal της ΓΓΠΣ.

Εναλλακτικά, για συστήματα που στεγάζονται στις υποδομές του πελάτη, αναλαμβάνουμε την αναβάθμισή τους, αντικαθιστώντας τα με νεότερο εξοπλισμό και λογισμικό. Στη συνέχεια, προχωρούμε σε μετάπτωση των βάσεων δεδομένων και των εφαρμογών από τον παλιό Server στον νέο. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζουμε ότι τα συστήματα των πελατών μας υποστηρίζονται από τις τελευταίες αναβαθμίσεις των κατασκευαστών, κάτι που είναι ιδιαίτερα κρίσιμο.

Στο υπάρχον πελατολόγιό μας συμπεριλαμβάνονται Περιφέρειες και Δήμοι της χώρας, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Κοινωφελείς Επιχειρήσεις.

Εγκατάσταση Active Directory

Το Active Directory της Microsoft είναι μια ιεραρχική δομή, η οποία αποθηκεύει πληροφορίες των αντικειμένων του δικτύου (χρήστες, υπολογιστές, εκτυπωτές και υπηρεσίες).

Οι πληροφορίες και τα αντικείμενα είναι διαθέσιμα στους χρήστες και στους διαχειριστές του δικτύου, προσφέροντας εύκολη και γρήγορη αναζήτηση, συμβάλλοντας στη συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR).

Κάποιοι από τους τρόπους με τους οποίους συμβάλλει στην ασφάλεια των συστημάτων και των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτά, είναι:

 • Κεντρική Διαχείριση Χρηστών
 • Κεντρική Διαχείριση Υπολογιστών (Windows Domain)
 • Επιβολή κανόνων κωδικών ασφαλείας (passwords)
 • Επιβολή κανόνων πρόσβασης σε κοινόχρηστους φακέλους και αρχεία
 • Έλεγχος των συνδέσεων/αποσυνδέσεων (logons/logoffs) των χρηστών

Δυνατότητες και Οφέλη

 • Περιορίζεται η δραστηριότητα κάθε χρήστη στον υπολογιστή του
 • Απαιτείται πιστοποίηση για τη σύνδεση στο δίκτυο της υπηρεσίας
 • Πραγματοποιούνται εγκαταστάσεις εφαρμογών μαζικά
 • Επιτυγχάνεται η κεντρική διαχείριση πολιτικών ασφαλείας
 • Αξιοποιούνται Roaming Profiles στα τερματικά των χρηστών

Λύσεις κυβερνοασφάλειας

Η ομάδα μας αναλαμβάνει τον έλεγχο και τη θωράκιση των υποδομών, παρέχοντας λύσεις όπως:

 • Μηχανισμούς ασφάλειας περιμετρικής άμυνας (firewalls)
 • Υπηρεσίες υλοποίησης vpn
 • Προστασία από ιομορφικό λογισμικό και ransomware
 • Διασφάλιση της συνεχούς λειτουργίας των υπηρεσιών
 • Προσδιορισμό ταυτότητας χρηστών και συσκευών και εφαρμογής πολιτικής ασφάλειας
 • Τακτικά penetration tests (προσομοίωση κυβερνοεπιθέσεων, η οποία θα μας δώσει μία αναφορά με τις ευπάθειες της υποδομής ώστε να πάρουμε μέτρα για να τις αποτρέψουμε)

Λύσεις Disaster Recovery

Γνωρίζοντας τη σημασία της επιχειρησιακής συνέχειας, φροντίζουμε να παρέχουμε λύσεις που δίνουν τη δυνατότητα στον φορέα να συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά, το συντομότερο δυνατό μετά από οποιαδήποτε μορφή καταστροφής, είτε φυσική είτε αστοχίας υλικού.

Ορισμένες από τις σημαντικότερες λύσεις που προσφέρουμε είναι:

Failover Cluster

Αποτελεί την ιδανική λύση για απρόσκοπτη διάθεση υπηρεσιών. Το Failover Cluster είναι ένα group από δύο ή περισσότερους Servers (nodes), φυσικούς ή εικονικούς (virtual machines), που τρέχουν τις ίδιες υπηρεσίες και λειτουργούν σαν μια οντότητα για να παρέχουν υψηλή διαθεσιμότητα (high availiability) και ανοχή σε σφάλματα υλικού προς τους τερματικούς υπολογιστές (clients) στο δίκτυο.

Disaster Recovery με Hyper V Replica

Η αποκατάσταση καταστροφής (Disaster Recovery) είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι των κρίσιμων συστημάτων υπηρεσίας. Η σωστή υλοποίηση του συστήματος αποκατάστασης καταστροφής συνήθως περιλαμβάνει datacenters, servers, συστήματα αποθετικού χώρου (storage) και υψηλές ταχύτητες.

Hot Stand-by Server

Αποτελεί την προσιτή λύση για την αποκατάσταση της λειτουργίας των κεντρικών υποδομών του φορέα ή του οργανισμού.

Η παλαιότητα των μηχανημάτων αλλά και η μη πρόβλεψη τήρησης αντιγράφων ασφαλείας και εκτός των servers αυτών, δημιουργεί, σε περίπτωση αστοχίας, ένα μοναδικό σημείο σφάλματος (Single Point Failure) με αποτέλεσμα, εκτός από την καθυστέρηση επαναφοράς του συστήματος, την πιθανότητα καταστροφής των δεδομένων.

Database Administration

Η διαχείριση βάσεων δεδομένων είναι η λειτουργία διαχείρισης και συντήρησης λογισμικού συστημάτων διαχείρισης βάσεων δεδομένων (DBMS).

Ο Database Administrator αποτελεί μέλος-κλειδί του τεχνικού τμήματος και ασχολείται με την ανάλυση, τον σχεδιασμό και τη διαχείριση των εταιρικών βάσεων δεδομένων.

Σκοπός του είναι να διατηρεί τη βάση δεδομένων σε ομαλή λειτουργία 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ώστε να παρέχεται ομαλή ροή πληροφοριών σε όλη την εταιρεία, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τη δομή των δεδομένων παρασκηνίου όσο και την προσπελασιμότητα των τελικών χρηστών.

Ορισμένες υπηρεσίες που παρέχει η Blue Value είναι:

Clustering Βάσης Δεδομένων

Το Database Clustering είναι η διαδικασία κατά την οποία μια βάση μπορεί να χρησιμοποιήσει τους πόρους περισσότερων του ενός server ή instance Βάσης Δεδομένων. Με το Database Clustering παρέχεται υψηλή διαθεσιμότητα (high availiability) κι ανοχή σε σφάλματα υλικού (Fault Tolerance) στα δεδομένα που διαχειρίζεται ο φορέας.

Κρυπτογράφηση Βάσης Δεδομένων

Σύμφωνα με τις επιταγές που φέρνει ο GDPR στην προστασία των προσωπικών δεδομένων, είναι αναγκαία η καταγραφή, ανά τύπο επεξεργασίας και ανά αρχείο δεδομένων, του είδους των δεδομένων που τηρούνται, των υποκειμένων, των ροών και γενικότερα όλων των απαραίτητων πληροφοριών. Με την Κρυπτογράφηση εξασφαλίζεται η διατήρηση της εμπιστευτικότητας.

Tuning – Συντήρηση Βάσης Δεδομένων

Το Τuning Βάσης Δεδομένων (Συντήρηση Βάσης Δεδομένων) είναι το σύνολο των ενεργειών που χρησιμοποιούνται για τη βελτιστοποίηση της απόδοσης μιας βάσης δεδομένων.

Το DB Administration είναι μια υπηρεσία που παρέχεται στο σύνολο των πελατών μας.

Λύσεις Asset Management

Συμβάλλοντας τόσο στη συμμόρφωση με το ISO 27001, το οποίο είναι Διεθνές Πρότυπο για τη διαχείριση της ασφάλειας πληροφοριών, όσο και στην απομακρυσμένη διαχείριση των μηχανογράφων των φορέων (monitoring/troubleshooting), προτείνουμε λύσεις καταγραφής περιουσιακών στοιχείων, όπως το ServiceDesk ή το Snipe-IT.

Backup

Μία από τις κρισιμότερες υπηρεσίες είναι η λήψη αντιγράφων ασφαλείας, το γνωστό backup.

Αναφερόμαστε σε βάσεις δεδομένων και αρχεία, δηλαδή στα δεδομένα των πελατών μας. Καταλαβαίνουμε ότι αποτελούν το πολυτιμότερο και σημαντικότερο περιουσιακό στοιχείο του κάθε οργανισμού και γι’ αυτό θα πρέπει να τηρείται ένα πλάνο backup.

Προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πλάνο, κρατώντας αυτόματα, σε καθημερινή βάση, αντίγραφα ασφαλείας σε δύο σημεία: στις υποδομές του φορέα και στο cloud. Ωστόσο, η λήψη του backup από μόνη της δεν έχει αξία, αν αυτό δεν είναι έγκυρο. Γι’ αυτόν τον λόγο, το ολοκληρωμένο πλάνο που παρέχουμε συνεχίζεται και μετά τη λήψη, με τον έλεγχο εγκυρότητας του αντιγράφου ασφαλείας μέσω της επαναφοράς του σε δικά μας συστήματα και ολοκληρώνεται με την αποστολή αναφοράς του ελέγχου προς τον πελάτη.

File Sharing

Ενεργοποιώντας τον ρόλο του FileServer, παρέχεται η δυνατότητα κοινής χρήσης αρχείων με έλεγχο πρόσβασης και δικαιωμάτων χρήσης ανάλογα με τον χρήστη/ομάδα. Για κάθε κοινόχρηστο φάκελο υπάρχει η δυνατότητα καθορισμού δικαιωμάτων πρόσβασης σε αυτόν σε χρήστες ή ομάδες χρηστών του δικτύου, επιλέγοντας επεκτάσεις των αρχείων που μπορούν να αποθηκεύσουν.

Υπηρεσίες Web Hosting και Mailing

Η Blue Value σας παρέχει τη δυνατότητα φιλοξενίας του site αλλά και των e mail του φορέα σας, εύκολα, γρήγορα, αξιόπιστα, με δυνατότητα επιλογής του πακέτου που σας ταιριάζει, παρέχοντάς σας συνεχή υποστήριξη.

Επικοινωνήστε μαζί μας για μία παρουσίαση των υπηρεσιών.