IT Service Management (ITSM): Οφέλη και Πλεονεκτήματα

  • Δημοσιεύτηκε από: Χριστίνα Ντιούδη
bluevalue_ITSM

Τρεις είναι οι λέξεις που έρχονται στο μυαλό, όταν μιλάμε για την αξία ενός προγράμματος IT Service Μanagement: καλύτερα, ταχύτερα και οικονομικότερα. Ως τελικό ζητούμενο, παρουσιάζεται η εξοικονόμηση πόρων χάρη σε όλα τα οφέλη που παρέχονται από ένα ολοκληρωμένο ITSM σύστημα.

Τι είναι, όμως, το ITSM;

Ο ρόλος του ΙΤ έχει, πλέον, αναβαθμιστεί από απλά υποστηρικτικό σε στρατηγικό. Για να ανταποκριθεί σε αυτές τις νέες απαιτήσεις, το ΙΤ πρέπει να προσαρμόσει ανάλογα τη δομή του και τη λειτουργία του.

Η λύση δίνεται από το ITSM, το οποίο προσφέρει εργαλεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, με δυνατότητες monitoring, ticketing αλλά και asset management. Με αυτόν τον τρόπο, οι μηχανογράφοι εξασφαλίζουν τη δυνατότητα να γνωρίζουν ανά πάσα στιγμή τι περιλαμβάνει το inventory τους με κάθε λεπτομέρεια, αποκτώντας, έτσι, πλήρη εικόνα, με αποτέλεσμα να απλοποιείται η διαχείρισή του.

Πλεονεκτήματα του ITSM
Οι οργανισμοί που διαχειρίζονται τις λειτουργίες πληροφορικής τους μέσω της δημιουργίας επίσημων διαδικασιών, χρησιμοποιώντας το πλαίσιο διαχείρισης υπηρεσιών πληροφορικής, έχουν πολλά οφέλη από αυτό.

To ITSM: 

  • Βοηθά στον εξορθολογισμό των λειτουργιών, εξοικονομώντας πολύτιμο χρόνο για τους μηχανογράφους αλλά και τους τελικούς χρήστες.
  • Μείωνει το κόστος σε όλα τα επίπεδα του φορέα. Ένα καλά οργανωμένο ITSM προσφέρει εξοικονόμηση πολύτιμων εργατοωρών, αποφυγή λαθών και αυτοματοποίηση διαδικασιών.
  • Ελαχιστοποιεί τους κινδύνους καθώς, έχοντας ενημερωμένο inventory, οι μηχανογράφοι γνωρίζουν ακριβώς τι πρέπει να προστατέψουν.
  • Βελτιώνει την εμπειρία του χρήστη, παρέχοντας επιλογές αυτοεξυπηρέτησης με την πρόσβαση του τελικού χρήστη σε τυποποιημένες λύσεις σε συχνά προβλήματα. Έτσι, εξασφαλίζεται η άμεση εξυπηρέτηση των χρηστών αλλά και η αποδέσμευση των μηχανογράφων.
  • Βελτιώνει τη διαφάνεια στις λειτουργίες και την απόδοση του τμήματος μηχανογράφησης. Παρέχει σαφείς αναφορές σχετικά με το πλήθος των αιτημάτων που εξυπηρετούνται σε μία χρονική περίοδο και των επαναλαμβανόμενων αιτημάτων, ώστε να ληφθούν μέτρα για την εξάλειψή τους.
  • Βοηθά στην επίτευξη καλύτερης απόδοσης επένδυσης (ROI), με τα αποτελέσματα να είναι ορατά από την πρώτη, κιόλας, στιγμή.
  • Βελτιώνει την εσωτερική επικοινωνία και συνεργασία. Τα αιτήματα εξυπηρέτησης παρακολουθούνται καλύτερα μέσω κεντρικής βάσης δεδομένων μέσω του ITSM, παρά μέσω ατομικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων και τηλεφωνημάτων στο τμήμα πληροφορικής. Αυτά μπορούν να εντοπιστούν και να συγκεντρωθούν πιο εύκολα, για να αποτυπώσουν καλύτερα τις ανάγκες του οργανισμού. Επιπλέον, με αυτόν τον τρόπο αποτυπώνεται το σύνολο εργασιών του τμήματος μηχανογράφησης.
  • Αυξάνει την αποδοτικότητα στο σύνολο του φορέα. Δεδομένου ότι το ITSM παρέχει καθημερινή υποστήριξη, οι μηχανογράφοι μπορούν να έχουν μεγαλύτερη εμπειρία στα κοινά θέματα της επιχείρησης IT. Ως αποτέλεσμα, οι διορθώσεις είναι πιο γρήγορες, ο χρόνος downtime ελαχιστοποιείται, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η γενικότερη αποδοτικότητα.
  • Βοηθά στην συμμόρφωση με το ISO 27001.

Ποια είναι τα επόμενα βήματα

Στον σημερινό ψηφιακό κόσμο, η ικανότητα διατήρησης της ομαλής λειτουργίας των IT συστημάτων και της παράλληλης εφαρμογής νέων τεχνολογιών είναι ιδιαίτερα σημαντική.

Συνήθως, απαιτείται η συνδρομή εξωτερικών συνεργατών, ειδικών στο ITSM, για την εκκίνηση και την επίβλεψη του πλάνου ενός τόσο μεγάλου έργου∙ κάτι που, φυσικά, προσφέρει η ομάδα PS Cloud & Cyber Security, είτε μέσω custom λύσεων είτε μέσω open source λογισμικού.

Χρειάζεστε βοήθεια με τον σχεδιασμό ή την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου μοντέλου διαχείρισης, προσαρμοσμένο στις ανάγκες σας;

Επικοινωνήστε με την ομάδα μας στο info@bluevalue.gr ή στο 2310590196.