Εκπαίδευση

GDPR_Blue_Value
Εκπαίδευση για GDPR στον ΟΚΠΑΠΑ από την Blue Value
OTS-ΠΔ54
Νέος Κύκλος Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου: «Δημόσιο Λογιστικό με βάση το Π.Δ. 54/2018»
Blue Value Ενημέρωση
Ενημέρωση για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Πολιτισμού Περιβάλλοντος και Αθλητισμού Δήμου Θέρμης
Blue Ocean ημερίδα
Eκπαιδευτική Hμερίδα: Ευρήματα Κατασταλτικού Ελέγχου, Ελεγκτικού Συνεδρίου σε Ο.Τ.Α. & Ν.Π.
Σεμινάριο Εσωτερικου Ελεγχου
Σεμινάριο: Η εφαρμογή Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου στους ΟΤΑ σύμφωνα με το νέο Ν. 4795/2021
Εσωτερικος Ελεγχος
Σεμινάριο: Η καταγραφή διαδικασιών στους ΟΤΑ στo πλαίσιo εφαρμογής Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου σύμφωνα με το ν. 4795/2021
Σεμινάριο Εσωτερικού Ελέγχου: Προετοιμασία των ΟΤΑ για τον έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, για την ύπαρξη, λειτουργία και εφαρμογή Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου
INSTAGRAM: ΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΧΩΡΙΣΕΤΕ!
FACEBOOK vs COVID19 FAKE NEWS
ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΜΗ ΝΟΜΙΜΗ Η ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΒΙΝΤΕΟΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
  • 1
  • 2