#Δημόσιος_Τομέας

Τι είναι ο Ενδογενής Έλεγχος και πως αφορά τους Ο.Τ.Α. ;
Υπηρεσίες Καταγραφής και Παρακολούθησης Διαδικασιών
Σεμινάριο Εσωτερικού Ελέγχου: Προετοιμασία των ΟΤΑ για τον έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, για την ύπαρξη, λειτουργία και εφαρμογή Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου
AMEA
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία
12ο OTS FORUM
ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «SMART CITIES»: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Κεφάλαιο: Κυβερνοεπιθέσεις
ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ – ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ | ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΤΟΥ Ε.Ο.Τ.
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ISO 22301:2019 ΚΑΙ ISO 45001:2018