Νέα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ | ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 2020
ΔΥΝΑΜΙΚΟ “ΠΑΡΩΝ” ΤΗΣ BLUE VALUE ΣΤΟ 11ο OTS FORUM
ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
SGPnet – Ο ΕΞΥΠΝΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ
ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ | GDPR – ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΕΟΥ ΝΟΜΟΥ 4624/2019
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ – RISK IN FOCUS 2020
ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΜΗ ΝΟΜΙΜΗ Η ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΒΙΝΤΕΟΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Η BLUE VALUE ΑΝΑΖΗΤΑ ΝΕΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ