Φιλόδημος ΙΙ

  • Δημοσιεύτηκε από: dgiannakis

Παρατείνεται η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτημάτων για την ένταξη στην πρόσκληση VI του Φιλόδημου που αφορά τη “Σύνταξη/Επικαιροποίηση Γενικών Σχεδίων Ύδρευσης (Masterplan) και Σύνταξη/Επικαιροποίηση Σχεδίων Ασφαλείας Νερού. Νέα προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 31η Οκτωβρίου 2019!

Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθείστε τον σύνδεσμο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Για τις υπηρεσίες της Blue Value για τη σύνταξη  Masterplan και Σχεδίων Ασφάλειας Νερού μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας : https://bluevalue.gr/epikoinonia/ , ή στο τηλέφωνο 2310 590 196 αλλά και μέσω email: info[at]bluevalue.gr