«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» - 2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ VI

  • Δημοσιεύτηκε από: ddailiani

Ανακοινώθηκε η παράταση προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης για την ένταξη στην πρόσκληση VI του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II», το οποίο αφορά τη «Σύνταξη/Επικαιροποίηση Γενικών Σχεδίων Ύδρευσης (Masterplan)» και τη «Σύνταξη/Επικαιροποίηση Σχεδίων Ασφάλειας Νερού (ΣΑΝ)».

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2019!

Περισσότερες πληροφορίες αναζητήστε στον σύνδεσμο του Υπουργείου Εσωτερικών .

Πηγή: https://governet.gr/

 

  • Ενημερωθείτε για τις υπηρεσίες σύνταξης Masterplan και Σχεδίων Ασφάλειας Νερού (ΣΑΝ) της Blue Value .