ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΣΤΟ GDPR

  • Δημοσιεύτηκε από: Χριστίνα Ντιούδη

Το δικαίωμα των υποκειμένων σε διόρθωση των προσωπικών τους δεδομένων αποτελεί ένα από τα βασικά δικαιώματα που προσφέρει ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (General Data Protection Regulation – GDPR). Το GDPR έχει ως στόχο την προστασία και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των ατόμων έναντι της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων τους.

Σίγουρα έχει συμβεί σε όλους μας κάποιο από τα δεδομένα μας, που τηρεί ένας φορέας, να χρειάζεται αλλαγή, όπως συμβαίνει, για παράδειγμα, στις περιπτώσεις αλλαγής ταυτότητας ή διεύθυνσης κατοικίας. Μέσω του δικαιώματος διόρθωσης, έχουμε τη δυνατότητα να διορθώσουμε ανακρίβειες ή ελλείψεις στα προσωπικά μας δεδομένα που επεξεργάζονται οργανισμοί ή επιχειρήσεις.

Το εν λόγω δικαίωμα αποτελεί ένα σημαντικό μέσο για τα υποκείμενα, προκειμένου να διατηρούν την ακρίβεια και την εγκυρότητα των προσωπικών τους δεδομένων. Με αυτόν τον τρόπο, τα άτομα έχουν πρόσβαση σε σωστές και αξιόπιστες πληροφορίες που τους αφορούν, ενισχύοντας, έτσι, την αυτονομία και τον έλεγχο των προσωπικών τους δεδομένων.

 

Για σχετικά θέματα επικοινωνήστε με το αρμόδιο τμήμα της Blue Value.

info@bluevalue.gr | 2310 590196 | www.bluevalue.gr