Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας & Ασφάλειας Πληροφοριών στον Δήμο Αίγινας

BLUE VALUE - εκπαίδευση και παροχή σύγχρονων και αποτελεσματικών υπηρεσιών > Νέα > Νέα > Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας & Ασφάλειας Πληροφοριών στον Δήμο Αίγινας
 • Δημοσιεύτηκε από: Ενρικέτα Βολάρη

Η Blue Value και η ομάδα του Business Process Management έχει αναλάβει την εφαρμογή ενός ενοποιημένου Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας και Ασφάλειας Πληροφοριών, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα ISO 22301:2019 & ISO 27001Q2013 στον Δήμο Αίγινας.

Με την περάτωση του έργου, ο Δήμος Αίγινας θα γίνει ο πρώτος Δήμος στην χώρα μας που θα διαθέτει ένα ολοκληρωμένο και πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας και Ασφάλειας.

Το Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας & Ασφάλειας είναι μια ολοκληρωμένη ολιστική διαχείριση οποία προσδιορίζει τις πιθανές επιπτώσεις που τείνουν να απειλούν την απρόσκοπτη λειτουργία ενός Οργανισμού και παράλληλα παρέχει ένα πλαίσιο για την αύξηση της ανθεκτικότητας και της ικανότητας για αποτελεσματική αντίδραση σε περίπτωση κινδύνων.

Μέσω της εφαρμογής του συστήματος θα υπάρξει προστασία των συμφερόντων όσων σχετίζονται με τη λειτουργία του Οργανισμού, καθώς και η προστασία της φήμης, της αξιοπιστίας και της βιωσιμότητάς του ίδιου του Οργανισμού.

Η εταιρεία μας παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες σχεδιασμού, ανάπτυξης και εγκατάστασης των ακόλουθων Διαχειριστικών Συστημάτων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα ISO:

 • Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας – ISO 9001:2015
 • Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών – ISO 27001:2013
 • Επέκταση του Συστήματος Διαχείριση Ασφάλειας Πληροφοριών με Διαχείριση Πληροφοριών Ιδιωτικότητας – ISO 27701:2019
 • Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης – ISO 14001:2015
 • Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας – ISO 22301:2019
 • Συστήματα Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στο χώρο εργασίας – ISO 45001:2018
 • Συστήματα Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας – ISO 37001:2019
 • Συστήματα Διαχείρισης Υπηρεσιών Πληροφορικής – ISO 20000-1:2018
 • Σύστημα Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας – ISO 37001:2016
 • Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων – ISO 22000:2018

Στην Blue Value παρέχουμε υπηρεσίες:

• Καθοδήγησης στην εφαρμογή των παραπάνω συστημάτων
• Προετοιμασίας των Οργανισμών για την Πιστοποίηση των Συστημάτων, σύμφωνα με τα παραπάνω διεθνή πρότυπα ISO
• Προετοιμασίας των Οργανισμών για την απόκτηση Πιστοποιημένων Συστημάτων Διαχειριστικής Επάρκειας (Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429, ISO 9001:2015)
• Διενέργειας Εσωτερικών Επιθεωρήσεων
• Διαχείρισης Κινδύνων, σύμφωνα με Διεθνή Πρότυπα & Μεθοδολογίες

Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας, για περισσότερες πληροφορίες και για την εκκίνηση των διαδικασιών για την εφαρμογή Διαχειριστικών Συστημάτων στον οργανισμό σας.

Info@bluevalue.gr | 2310590196 | www.bluevalue.gr