ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ BLUE VALUE ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ OTS ROADSHOW ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

  • Δημοσιεύτηκε από: ddailiani
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ BLUE VALUE ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ OTS ROADSHOW ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

Με εισήγηση για την εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου επισφραγίστηκε η συμμετοχή της Blue Value στο 2ο OTS RoadShow για το 2023, στο Ηράκλειο Κρήτης, την Παρασκευή, 7 Απριλίου.

Η αναπληρώτρια υπεύθυνη PS της Blue Value και αρμόδια για τις υπηρεσίες Εσωτερικού Ελέγχου, Μαριλένα Σιδηροπούλου, ανέλυσε τις τελευταίες νομοθετικές εξελίξεις και παρουσίασε τη μεθοδολογία και τις καλές πρακτικές. Παράλληλα, έλυσε προβληματισμούς που προκαλούν μέχρι και σήμερα σύγχυση στα στελέχη των Οργανισμών του Δημόσιου Τομέα.

Εσωτερικός Έλεγχος με τη Blue Value

Με τον Ν. 4795/2021, η εφαρμογή συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου κατέστη υποχρεωτική για τους φορείς του Δημοσίου. Δύο χρόνια μετά, προκύπτουν χρήσιμα συμπεράσματα και αποτελέσματα από τη λειτουργία του στην ελληνική Δημόσια Διοίκηση.

Οι φορείς αναζητούν υποστήριξη και βοήθεια, ώστε να μπορέσουν να εισαγάγουν, σωστά και σταθερά, στη λειτουργία τους τις διαδικασίες, τους κινδύνους, τις δικλίδες ασφαλείας και τον ρόλο του Εσωτερικού Ελεγκτή και των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου.

Η ανάγκη για τεχνογνωσία, εξειδίκευση, καλή γνώση του θεσμικού πλαισίου και των διεθνών επαγγελματικών προτύπων του Εσωτερικού Ελέγχου είναι ορατή, προκειμένου να αναδειχθεί ο Εσωτερικός Έλεγχος σαν εργαλείο διακυβέρνησης και να αποκτηθεί η αναγκαία κουλτούρα και εξοικείωση με τα στελέχη των Οργανισμών.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να μάθετε για τις ολοκληρωμένες υπηρεσίες που αφορούν στην οργάνωση, λειτουργία και εφαρμογή μονάδας και συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου:

info@bluevalue.gr | 2310 590196 | www.bluevalue.gr