Συμμετέχουμε στην Ετήσια Έρευνα Ικανοποίησης Πελατών της Blue Value

  • Δημοσιεύτηκε από: Χριστίνα Ντιούδη
Έρευνα Ικανοποίησης Πελατών Blue Value

Στo πλαίσιo της προσπάθειάς μας για συνεχή βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, κρίνουμε ιδιαίτερα σημαντική και τη δική σας γνώμη.

Έτσι, από την Τρίτη 18 Απριλίου έως και την 28η Απριλίου, θα διεξάγεται η Ετήσια Έρευνα Ικανοποίησης Πελατών της Blue Value.

Εδώ μπορείτε να συμβάλλετε στην προσπάθεια συνεχούς βελτίωσης μας.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τον χρόνο που θα διαθέσετε.