Συμμαχίας για τις Ανθρώπινες Πόλεις του Μέλλοντος

  • Δημοσιεύτηκε από: Χριστίνα Ντιούδη
Alliance for smart cities

Η Blue Value συμμετείχε στην εκδήλωση για την ανακοίνωση του “Alliance for Smart Cities”, της Συμμαχίας για τις Ανθρώπινες Πόλεις του Μέλλοντος.

Στόχος της Συμμαχίας είναι η δημιουργία τοπικών οικοσυστημάτων καινοτομίας στις πόλεις, τα οποία και με τη βοήθεια της τεχνολογίας συμβάλλουν στη βελτίωση της καθημερινότητας όσων ζουν, εργάζονται και επισκέπτονται τις πόλεις, της τοπικής επιχειρηματικότητας και οικονομίας, στη προστασία του φυσικού πλούτου και του περιβάλλοντος και στη δημιουργία προϋποθέσεων βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης.

Για αρχή 8 εταιρείες ένωσαν τις δυνάμεις τους σε αυτό που ονομάστηκε: “Συμμαχία για τις Ανθρώπινες Πόλεις του Μέλλοντος”.

Προσκαλούμε κάθε ενδιαφερόμενο φορέα, επιχείρηση ή φυσικό πρόσωπο να αναλάβει δράση, να ενώσει τις δυνάμεις του μαζί μας.

Η πρώτη από κοινού ενέργεια του Alliance for Smart Cities θα είναι η κοινή παρουσία στην έκθεση Beyond 4.0 στη Θεσσαλονίκη, στις 14-16 Οκτωβρίου 2021.

 

Σας περιμένουμε εκεί!