Σεμινάριο για Διαδικασίες Βεβαίωσης και Είσπραξης Εσόδων

  • Δημοσιεύτηκε από: tessera
Σεμινάρια

ΛΑΡΙΣΑ 19-06-2018

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 04-07-2018

Η οργάνωση και η τυποποίηση των διαδικασιών βεβαίωσης και είσπραξης εσόδων των ΟΤΑ, μπορεί να συμβάλλει στη διασφάλιση πολύτιμων, για τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, οικονομικών πόρων και την αύξηση της εισπραξιμότητας τους, η οποία σε συνδυασμό με τη σωστή διαχείριση τους καθιστά δυνατή την επίτευξη των στόχων τους και δημιουργεί ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Η Blue Value ΑΕ, πιστή στο σύγχρονο, πρωτοποριακό της προφίλ και αξιοποιώντας την εμπειρία της σε ζητήματα εκπαίδευσης και τη βαθιά γνώση του θεσμικού πλαισίου, προχωρά σε σειρά σεμιναρίων με την παραπάνω θεματική.

Εισηγητές στο σεμινάριο θα είναι οι:
Αικατερίνη Παρίσση

Προϊσταμένη Τμήματος Ειδικής Ταμιακής Περιουσίας, Προσόδων και Δημοτικής Περιουσίας
Δήμου Ρεθύμνης

Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος

Πολιτικός Μηχανικός

Σύμβουλος Οργάνωσης & Τυποποίησης Διαδικασιών Δημόσιων Οργανισμών

Blue Value Α.Ε.

Στο παρακάτω link θα βρείτε αναλυτικές πληροφορίες για το περιεχόμενο και τη διεξαγωγή του σεμιναρίου.

Εδώ θα βρείτε τη φόρμα συμμετοχής