Σεμινάριο: Η καταγραφή διαδικασιών στους ΟΤΑ στo πλαίσιo εφαρμογής Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου σύμφωνα με το ν. 4795/2021

BLUE VALUE - εκπαίδευση και παροχή σύγχρονων και αποτελεσματικών υπηρεσιών, Εσωτερικός Έλεγχος > Νέα > Σεμινάρια > Σεμινάριο: Η καταγραφή διαδικασιών στους ΟΤΑ στo πλαίσιo εφαρμογής Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου σύμφωνα με το ν. 4795/2021
  • Δημοσιεύτηκε από: Χριστίνα Ντιούδη
Εσωτερικος Ελεγχος

Σύμφωνα με το νέο νόμο 4795/2021, για τον εσωτερικό έλεγχο στους φορείς του δημοσίου, οι φορείς υποχρεούνται για πρώτη φορά στην καταγραφή των διαδικασιών και των λειτουργιών τους, των κινδύνων που ενδεχομένως τις απειλούν και των μέτρων που λαμβάνονται (δικλίδες ελέγχου) για την αντιμετώπισή τους, δηλαδή υποχρεούνται να διενεργήσουν το λεγόμενο ενδογενή έλεγχο. Η διαδικασία αυτή αφορά στο σύνολο των επιχειρησιακών λειτουργιών του φορέα και στο σύνολο των στελεχών και των υπαλλήλων. Αποτελεί τη βάση για την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου συστήματος εσωτερικού ελέγχου και αντικείμενο αξιολόγησης και παρακολούθησης για τον εσωτερικό ελεγκτή.

Ο ενδογενής έλεγχος, ιδίως στις διαδικασίες που παράγουν δημοσιονομικές συνέπειες, προβλέπεται ρητά ως υποχρέωση και αντικείμενο ελέγχου και από το Ελεγκτικό Συνέδριο, βάσει της απόφασης της ολομέλειας  ΦΓ8/55081/2020, που δημοσιεύθηκε το Νοέμβριο του 2020 και σύμφωνα με την οποία το ΕΣ θα διενεργήσει ελέγχους συμμόρφωσης  στους ΟΤΑ.

Η υποχρέωση καταγραφής διαδικασιών συνδέεται και ενισχύει τα προβλεπόμενα και στο Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών (ΕΠΑΔ) σύμφωνα με τους νόμους 3635/2019 (Άρθρο. 45) και 4727/2020 (Άρθρο. 90).

Φόρμα Συμμετοχής

Σκοπός του Σεμιναρίου:

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να παρέχει στους ΟΤΑ την αναγκαία τεχνογνωσία και γνώση για την καταγραφή των διαδικασιών τους, τον εντοπισμό των κινδύνων και την τοποθέτηση δικλίδων ασφαλείας, τη σωστή μεθοδολογία και την πληρότητα αυτής, καθώς και να τους προετοιμάσει τόσο για τη συμμόρφωσή τους με τη νέα νομοθεσία, όσο και για  τους ελέγχους που θα γίνουν από το ΕΣ και τους λοιπούς αρμόδιους φορείς.

Μέσα από το σεμινάριο, τα στελέχη των ΟΤΑ μπορούν να κατανοήσουν την έννοια του ενδογενούς ελέγχου και πως αυτός σχετίζεται με τον Εσωτερικό Έλεγχο στους ΟΤΑ. Θα ερμηνευθούν οι σχετικές διατάξεις του ν. 4795/2021, καθώς και η απόφαση της Ολομέλειας του ΕΣ. Θα δοθούν πρακτικά παραδείγματα καταγραφής διαδικασιών που έχουν δημοσιονομικές συνέπειες, πως τοποθετούνται οι  κατάλληλες δικλίδες ασφαλείας με βάση τους εντοπισμένους κινδύνους και πως λειτουργεί αποτελεσματικά το σύστημα εσωτερικού ελέγχου σε σχέση με την αξιολόγηση των κινδύνων και της επάρκειας των μέτρων.

Ενότητες Σεμιναρίου: Στο σεμινάριο θα καλυφθούν οι παρακάτω ενότητες:

  • Εισαγωγή στο θεσμικό πλαίσιο
  • Έννοιες και ορισμοί
  • Πρακτικά Παραδείγματα


Ημερομηνία:
28/06/2021, 09.00 π.μ.
Διάρκεια: 5 ώρες
Τόπος Διεξαγωγής : Online μέσω Πλατφόρμας ZOOM
Κόστος Συμμετοχής : 170€
*Στις 3 συμμετοχές από έναν φορέα, η 1 συμμετοχή θα παρέχεται δωρεάν

Με την παρακολούθηση του σεμιναρίου, θα λάβετε  Βεβαίωση Παρακολούθησης Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου 1
Σε ποιους απευθύνεται:
  • Στους Π.Ο.Υ των ΟΤΑ
  • Σε στελέχη των Οικονομικών Υπηρεσιών των ΟΤΑ
  • Σε στελέχη που έχουν υπό την ευθύνη τους και την εποπτεία τους τη διενέργεια πράξεων και ενεργειών που μπορεί να έχουν δημοσιονομικές συνέπειες
  • Σε στελέχη των ΟΤΑ που επιθυμούν να εξοικειωθούν με τις βασικές αρχές του ενδογενούς και του εσωτερικού ελέγχου.
  • Σε Εσωτερικούς Ελεγκτές των ΟΤΑ που έχουν αναλάβει καθήκοντα ή που πρόκειται να στελεχώσουν τις Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου που θα συσταθούν.
  • Σε στελέχη των ΟΤΑ που έχουν αναλάβει ή θα συμμετέχουν στην προετοιμασία των φορέων για τους ελέγχους που θα διενεργηθούν από το Ελεγκτικό Συνέδριο

Με την παρακολούθηση του σεμιναρίου, θα λάβετε Βεβαίωση Παρακολούθησης Κέντρου Διά Βίου Μάθησης επιπέδου 1.

Εισηγητές:

     Κατερίνα Ναζίρη, Οικονομολόγος , M.Sc. Διακυβέρνηση, Προϊσταμένη Διεύθυνσης  Εσωτερικού Ελέγχου Δήμου Θεσσαλονίκης

     Μαριλένα Σιδηροπούλου, Δικηγόρος, LLM, Οικονομολόγος, Internal Audit COSO Certified, Υπεύθυνη Τμήματος Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας Blue Value AE

Δείτε τα βιογραφικά των εισηγητών εδώ.

Για δηλώσεις συμμετοχής συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα.
Φόρμα Συμμετοχής

Εναλλακτικά μπορείτε να στείλετε email στο info@bluevalue.gr, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 2310590196

Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για τις διαδικασίες πληρωμής και την αποστολή του link παρακολούθησης

Για τις συμμετοχές θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα για επίλυση αποριών και διάλογο.