Σεμινάριο Εσωτερικού Ελέγχου: Προετοιμασία των ΟΤΑ για τον έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, για την ύπαρξη, λειτουργία και εφαρμογή Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου

BLUE VALUE - εκπαίδευση και παροχή σύγχρονων και αποτελεσματικών υπηρεσιών, Εσωτερικός Έλεγχος > Νέα > Νέα > Σεμινάριο Εσωτερικού Ελέγχου: Προετοιμασία των ΟΤΑ για τον έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, για την ύπαρξη, λειτουργία και εφαρμογή Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου
 • Δημοσιεύτηκε από: Χριστίνα Ντιούδη
Σεμινάριο Εσωτερικού Ελέγχου

Σκοπός του Σεμιναρίου : Σκοπός του σεμιναρίου είναι να προετοιμάσει τους ΟΤΑ για τους ελέγχους που θα ξεκινήσουν στις 1/1/2021 από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται για την εφαρμογή Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, με την απόφαση της Ολομέλειας του ΕΣ, ΦΓ8/55081.

Μέσα από το σεμινάριο, τα στελέχη των ΟΤΑ μπορούν να κατανοήσουν την έννοια του ενδογενούς ελέγχου και πως αυτός σχετίζεται με τον Εσωτερικό Έλεγχο στους ΟΤΑ. Θα ερμηνευθεί η απόφαση της Ολομέλειας του ΕΣ, πως θα διενεργείται ο έλεγχος από το ΕΣ και τι σημαίνει αυτό στην πράξη για τους φορείς. Στη συνέχεια θα δοθούν πρακτικά παραδείγματα για την καταγραφή των διαδικασιών που έχουν δημοσιονομικές συνέπειες, πως τοποθετούνται οι  κατάλληλες δικλίδες ασφαλείας με βάση τους εντοπισμένους κινδύνους και πως λειτουργεί αποτελεσματικά το σύστημα εσωτερικού ελέγχου σε σχέση με την αξιολόγηση των κινδύνων και της επάρκειας των μέτρων.

Ημερομηνία : 16/12/2020, 09.00 π.μ.
Διάρκεια: 6 ώρες
Τόπος Διεξαγωγής : Online μέσω Πλατφόρμας ZOOM
Κόστος Συμμετοχής : 170€
*Στις 3 συμμετοχές από έναν φορέα, η 1 συμμετοχή θα παρέχεται δωρεάν
Με την παρακολούθηση του σεμιναρίου, θα λάβετε  Βεβαίωση Παρακολούθησης Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου 1
Σε ποιους απευθύνεται :
 • Στους Π.Ο.Υ των ΟΤΑ
 • Σε στελέχη των Οικονομικών Υπηρεσιών των ΟΤΑ
 • Σε στελέχη που έχουν υπό την ευθύνη τους και την εποπτεία τους τη διενέργεια πράξεων και ενεργειών που μπορεί να έχουν δημοσιονομικές συνέπειες
 • Σε στελέχη των ΟΤΑ που επιθυμούν να εξοικειωθούν με τις βασικές αρχές του ενδογενούς και του εσωτερικού ελέγχου.
 • Σε Εσωτερικούς Ελεγκτές των ΟΤΑ που έχουν αναλάβει καθήκοντα ή που πρόκειται να στελεχώσουν τις Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου που θα συσταθούν.
 • Σε στελέχη των ΟΤΑ που έχουν αναλάβει ή θα συμμετέχουν στην προετοιμασία των φορέων για τους ελέγχους που θα διενεργηθούν από το Ελεγκτικό Συνέδριο
Ενότητες σεμιναρίου:
 • Ο έλεγχος από το ΕΣ για την εφαρμογή Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου
 • Η απόφαση της Ολομέλειας του ΕΣ ΦΓ8/55081 : Υποχρεώσεις, συνέπειες, έναρξη
 • Ο ενδογενής έλεγχος (καταγραφή διαδικασιών, χάρτης διαδικασιών, δικλίδες ασφαλείας, κίνδυνοι)
 • Η εφαρμογή συστήματος εσωτερικού ελέγχου για την αξιολόγηση των κινδύνων και την επάρκεια των δικλίδων ασφαλείας
 • Πρακτική εφαρμογή: Καταγραφή στην πράξη μιας επιλεγμένης διαδικασίας με δημοσιονομικές συνέπειες , βήμα -βήμα, με την αντίστοιχη τοποθέτηση δικλείδων ασφαλείας ανά βήμα και με βάση τον κίνδυνο
 • Αξιολόγηση και εκτίμηση κινδύνων από τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου – αποτελεσματική εφαρμογή Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου

Φόρμα Συμμετοχής

Για δηλώσεις συμμετοχής συμπληρώστε την παραπάνω φόρμα.

Εναλλακτικά μπορείτε να στείλετε email στο info@bluevalue.gr, ή
να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 2310590196

Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για τις διαδικασίες πληρωμής και την αποστολή του link παρακολούθησης

Για τις συμμετοχές θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα για επίλυση αποριών και διάλογο.

Εισηγητές :
 • Κατερίνα Ναζίρη, Οικονομολόγος, M.Sc. Διακυβέρνηση, Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου Δήμου Θεσσαλονίκης
 • Μαριλένα Σιδηροπούλου: Δικηγόρος, LLM, Οικονομολόγος, Internal Audit COSO Certified, Υπεύθυνη Τμήματος Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας Blue Value A.E.

Δείτε εδώ τα βιογραφικά των εισηγητών :