ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΑΠΟ ΤΗ BLUE VALUE

 • Δημοσιεύτηκε από: ddailiani
Προστασία Προσωπικών Δεδομένων: Εκπαίδευση του Δήμου Ιεράπετρας από τη Blue Value

Το προσωπικό όλων των διευθύνσεων του Δήμου Ιεράπετρας είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί, από στελέχη της Blue Value, αναφορικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων και τη διαχείρισή τους.

Η εκπαίδευση – ενημέρωση πραγματοποιήθηκε το διήμερο 6-7 Μαρτίου, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου, με τις συμμετοχές των υπαλλήλων να ανέρχονται στις 40.

Θεματολογία

Οι εισηγήσεις – συζητήσεις που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διημερίδας, περιέλαβαν τα κάτωθι:

 • Επικαιροποιημένη νομοθεσία Δι@ύγεια/Περιεχόμενο – τρόπο αναρτήσεων ανάλογα με τη προς δημοσίευση πράξη.
 • Ανάρτηση συμβάσεων στο ΚΗΜΔΗΣ.
 • Δημοσιεύσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης/ιστοσελίδα του Δήμου.
 • Τρόπο αποστολής μαζικής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, με βάση τις συστάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων.
 • Διαδικασίες άσκησης δικαιωμάτων, όσον αφορά στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από τον Δήμο.
 • Βασικές έννοιες προσωπικών δεδομένων που χρησιμοποιεί ο Δήμος (τι θεωρείται προσωπικό δεδομένο και ο διαχωρισμός τους σε ευαίσθητα και απλά).
 • Ερωτήσεις στους συμμετέχοντες, ώστε να διαπιστωθεί ο βαθμός  εξοικείωσης με την ισχύουσα νομοθεσία Ν. 4624/2019 και διευκρίνιση ορισμένων βασικών εννοιών που όλοι πρέπει να έχουμε υπόψη.
 • Διαβίβαση δεδομένων σε τρίτους (ιδιώτες, δημόσιες υπηρεσίες).
 • Καλές πρακτικές προστασίας και ασφάλειας προσωπικών δεδομένων (εργασιακή καθημερινότητα, ιδιωτική ζωή).
 • Ερωτήσεις και απορίες σχετικά με τη διαχείριση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά την εργασία.

 

Στο πλαίσιο της εν λόγω εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν και να λύσουν τις απορίες τους. Παράλληλα, τους δόθηκε εκπαιδευτικό υλικό συνυφασμένο με τη νομοθεσία, τις συστάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα καθώς και υλικό σχετικό με την εκκαθάριση του αρχείου.

«Η εκπαίδευση αποτελεί από τα σπουδαιότερα μέτρα συμμόρφωσης με τον ΓΚΠΔ (GDPR), καθώς συμβάλλει στην καλλιέργεια ανάλογης κουλτούρας και νοοτροπίας, και οι εργαζόμενοι κατανοούν τον λόγο συμμόρφωσης με πολιτικές και διαδικασίες».

H Blue Value παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες συμμόρφωσης με τον GDPR καθώς και υπηρεσίες DPO.

Επικοινωνήστε μαζί μας: info@bluevalue.gr | 2310 590196 | www.bluevalue.gr