Ο.Τ.Α. | Κατάρτιση Προϋπολογισμού για το 2021

  • Δημοσιεύτηκε από: Ενρικέτα Βολάρη

Στα τέλη Ιουλίου εκδόθηκε η ΚΥΑ με τις οδηγίες κατάρτισης του Προϋπολογισμού για το έτος 2021.

Παρακάτω θα βρείτε μερικές από τις βασικές αρχές και οδηγίες για την κατάρτισή τους:

  • Η Οικονομική Υπηρεσία αναλαμβάνει την συγκέντρωση των απολογιστικών στοιχείων του έτους που λήγει.
  • Οι Επιχορηγήσεις που αφορούν νέα έργα, εγγράφονται αποκλειστικά μετά την σχετική απόφαση ένταξης.
  • Οι Επιχορηγήσεις που αφορούν τα Υπουργεία – πέρα του Υπουργείου Εσωτερικών – πρέπει να αποδεικνύονται με την αντίστοιχη απόφαση – πράξη του αντίστοιχου Υπουργείου, στην πλατφόρμα του «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
  • Απαραίτητη είναι η σύνταξη του τεχνικού προγράμματος έργων, σύμφωνα με το άρθρο 265.
  • Αναδιάρθρωση των τελών και των φόρων.
  • Να αποφεύγουν οι Ο.Τ.Α. την υπερεκτίμηση εσόδων.
  • Σύμφωνα με τις οδηγίες κατάρτισης, τα έσοδα από τα ανταποδοτικά τέλη και τα δικαιώματα, πρέπει υποχρεωτικά να καλύπτουν τις δαπάνες των αντίστοιχων υπηρεσιών.
  • Για το ορθό της διαδικασίας, πρέπει να υπάρχει γραπτή βεβαίωση του αρμόδιου από την Ταμειακή Διαχείριση, όπου θα συμφωνεί με το ύψος του χρηματικού υπολοίπου την ημερομηνία κατάρτισης του Προϋπολογισμού.

 

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο ΦΕΚ.

 

Η εταιρεία Blue Value, κατανοώντας το δύσκολο έργο που καλούνται να πραγματοποιήσουν οι Ο.Τ.Α., παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα οικονομικής διαχείρισης των οργανισμών σας.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας.