Οργανωτική Δομή

Η Blue Value διαθέτει πλήρη οργανωτική δομή με τμήματα, που αποτελούνται από τον επικεφαλής και τα στελέχη. Η εταιρεία είναι δομημένη σε επιμέρους ομάδες, με απόλυτη εξειδίκευση ανά αντικείμενο:

α) Οικονομικές και Λογιστικές Υπηρεσίες

β) Εσωτερικός Ελέγχος, Επιχειρησιακές Διαδικασίες και Συμμόρφωση κατά GDPR

γ) Cloud Services & Cyber Security

Τη συνολική διοίκηση ασκεί το Διοικητικό Συμβούλιο, με την ευθύνη του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Προσωπικό – Συνεργάτες

H Blue Value στελεχώνεται από έμπειρους Οικονομολόγους, Συμβούλους, Μελετητές, Μηχανικούς, Νομικούς, Στελέχη Πληροφορικής, με επαγγελματική ευσυνειδησία και υψηλή επιστημονική κατάρτιση σε ένα μεγάλο φάσμα λειτουργιών.

Κάθε νέο στέλεχος εντάσσεται με ειδική διαδικασία εκπαίδευσης, τόσο στη φιλοσοφία και στα αντικείμενα της εταιρείας όσο και στις ανάγκες των πελατών της. Η επιστημονική κατάρτιση, η διαδικασία ένταξης και η μακρόχρονη παραμονή των στελεχών στη Blue Value, συμβάλλουν στη δημιουργία κουλτούρας και κλίματος αγαστής συνεργασίας με τους πελάτες, με αποτέλεσμα την παροχή ποιοτικών και ολοκληρωμένων υπηρεσιών.

Ενδεικτικά, απασχολούνται με μόνιμη σχέση εργασίας στελέχη, που εκτός από τη βασική επιστημονική – μεταπτυχιακή ή διδακτορική τους κατάρτιση στην Πληροφορική, τα Οικονομικά ή τη Νομική, απέκτησαν εντός του οργανισμού πρόσθετες εξειδικευμένες πιστοποιήσεις. Όλοι οι εργαζόμενοι είναι πιστοποιημένοι στη μέθοδο οργάνωσης διοίκησης Scrum (Scrum Project Management).

Εκτός από το μόνιμο στελεχιακό της δυναμικό, η Blue Value έχει διασφαλίσει και τη συνεργασία της με εξειδικευμένους εξωτερικούς συνεργάτες, οι οποίοι διαθέτουν ανάλογα προσόντα και έχουν διαγράψει λαμπρή σταδιοδρομία με διακρίσεις στον τομέα τους.