Ολοκληρώθηκε το Επιστημονικό Συνέδριο για την Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ξάνθη, με την συμμετοχή της Blue Value

BLUE VALUE - εκπαίδευση και παροχή σύγχρονων και αποτελεσματικών υπηρεσιών, Εσωτερικός Έλεγχος > Νέα > Νέα > Ολοκληρώθηκε το Επιστημονικό Συνέδριο για την Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ξάνθη, με την συμμετοχή της Blue Value
  • Δημοσιεύτηκε από: Χριστίνα Ντιούδη
Blue Value Klesthenis

Ολοκληρώθηκε το Επιστημονικό Συνέδριο «Επενδυτικός – Αναπτυξιακός Προγραμματισμός & Διοίκηση Οικονομικών Αξιών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση», στην Ξάνθη. Το συνέδριο επικεντρώθηκε σε κρίσιμα ζητήματα για την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Το Σάββατο 14 Μαΐου ο Αντιπρόεδρος της Blue Value, πραγματοποίησε εισήγηση με θέμα «Διαχείριση Ευρημάτων από Δημοσιονομικούς Ελέγχους σε Δομή & Ορθολογική Αντιμετώπιση τους». Στην παρουσίαση, αναφέρθηκαν θέματα νομοθεσίας, θέματα που αφορούν ανταποδοτικά τέλη, τέλη κοινόχρηστων χώρων και πρόστιμα.  Επιπλέον, εκτενής αναφορά έγινε στα ευρήματα ελέγχου και στους τρόπους οργάνωσης των αρμόδιων υπηρεσιών για την αποτροπή αρνητικών συνεπειών όσον αναφορά στις διαδικασίες βεβαίωσης εσόδων.