Ολοκληρώθηκε η ημερίδα της Blue Value, με θέμα τα Ευρήματα Κατασταλτικού Ελέγχου, Ελεγκτικού Συνεδρίου σε Ο.Τ.Α. & Ν.Π.

BLUE VALUE - εκπαίδευση και παροχή σύγχρονων και αποτελεσματικών υπηρεσιών, Εσωτερικός Έλεγχος > Νέα > Ημερίδες > Ολοκληρώθηκε η ημερίδα της Blue Value, με θέμα τα Ευρήματα Κατασταλτικού Ελέγχου, Ελεγκτικού Συνεδρίου σε Ο.Τ.Α. & Ν.Π.
  • Δημοσιεύτηκε από: Χριστίνα Ντιούδη
ΗΜΕΡΙΔΑ-BLUE-VALUE

Ολοκληρώθηκε η ημερίδα της Blue Value, με θέμα τα Ευρήματα Κατασταλτικού Ελέγχου, Ελεγκτικού Συνεδρίου σε Ο.Τ.Α. & Ν.Π.

Με περισσότερες από 70 συμμετοχές από φορείς από όλη την Επικράτεια, η εκπαιδευτική ημερίδα σήμανε την επιστροφή στις δια ζώσης εκδηλώσεις για την Blue Value.

Πραγματοποιήθηκαν εισηγήσεις, για τον Προϋπολογισμό των Φορέων, τις Αναμορφώσεις, το Μητρώο Δεσμεύσεων, τη Διαχείριση Αποθήκης, τη Μισθοδοσία  και τις Συμβάσεις. Εκτενής αναφορά έγινε επίσης και σε θέματα που αφορούσαν ανταποδοτικά τέλη, τέλη κοινόχρηστων χώρων, διαφήμισης, παρεπιδημούντων και πρόστιμα. Επίσης, βεβαιωθέντα και εισπραχθέντα έσοδα, θέματα μισθωμάτων και ρυθμίσεις οφειλών τα οποία είναι ζωτικής σημασίας για τις διαδικασίες των οικονομικών υπηρεσιών.

Οι εισηγητές αναφέρθηκαν με λεπτομέρεια σε θέματα νομοθεσίας, προκειμένου να προσφέρουν διευκρινίσεις  που αφορούν πάγια, απογραφές, αποσβέσεις, διαχείριση ακίνητης περιουσίας αλλά η επιτακτική ανάγκη για εσωτερικό έλεγχο και για οργάνωση των υπηρεσιών.

Στόχος της ημερίδας ήταν η ενημέρωση των αρμόδιων, προκειμένου να βελτιωθούν οι διαδικασίες της οικονομικής διαχείρισης, να ελαχιστοποιηθούν τα προβλήματα στις υπηρεσίες που τα διαχειρίζονται.

Εισηγητές ήταν οι: Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, αντιπρόεδρος της Blue Value, Γιώτα Λεπίδα, από την εταιρία OTS και η Άννα Ευσταθιάδου, από τη Blue Value.