Οκτώβριος, ο Ευρωπαϊκός Μήνας Κυβερνοασφάλειας (ECSM)

  • Δημοσιεύτηκε από: Χριστίνα Ντιούδη
Blue_Value_GDPR_October

Ο Ευρωπαϊκός Μήνας Κυβερνοασφάλειας (ECSM) είναι η ετήσια εκστρατεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι αφιερωμένη στην προώθηση της κυβερνοασφάλειας μεταξύ των πολιτών και των οργανώσεων της ΕΕ και στην παροχή ενημερωμένων διαδικτυακών πληροφοριών ασφάλειας, μέσω της ευαισθητοποίησης και της ανταλλαγής καλών πρακτικών. Η εκστρατεία ECSM συντονίζεται από τον Οργανισμό Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κυβερνοασφάλεια (ENISA) [1] και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και υποστηρίζεται από κράτη – μέλη της ΕΕ και εκατοντάδες εταίρους από την Ευρώπη και όχι μόνο.

Η εκστρατεία θα διαρκέσει καθ’ όλη τη διάρκεια του Οκτωβρίου, με στόχο να προσφέρει συμβουλές και τεχνάσματα για την εφαρμογή της κυβερνοϋγιεινής και τον εντοπισμό κυβερνοαπειλών, όπως το λυτρισμικό και το ηλεκτρονικό «ψάρεμα». Η ετήσια εκστρατεία ευαισθητοποίησης διοργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης  για την Κυβερνοασφάλεια (ENISA) και περισσότερους από 300 εταίρους, συμπεριλαμβανομένων δημόσιων αρχών, πανεπιστημίων, ομάδων προβληματισμού, ΜΚΟ και επαγγελματικών ενώσεων από διάφορες χώρες της Ευρώπης. Συνέδρια, σεμινάρια κατάρτισης και διαδικτυακές δραστηριότητες σχετικά με την κυβερνοασφάλεια θα είναι στη διάθεση του κοινού σε διάφορες γλώσσες.

Η διαδικτυακή πύλη https://cybersecuritymonth.eu/ περιλαμβάνει ένα χρονοδιάγραμμα εκδηλώσεων για την κυβερνοασφάλεια σε ολόκληρη την Ευρώπη και έναν διαδραστικό χάρτη για την ενημέρωση σχετικά με τους εθνικούς οργανισμούς στους οποίους μπορεί κανείς να απευθυνθεί σε περίπτωση έκθεσης σε κινδύνους στο διαδίκτυο. Φέτος, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού μήνα κυβερνοασφάλειας, ξεκίνησε μια νέα πρωτοβουλία, τα βραβεία ECSM, όπου εκπρόσωποι των κρατών μελών ψηφίζουν το καλύτερο διαφημιστικό υλικό από προηγούμενες εκστρατείες. Θα υπάρχουν νικητές στις κατηγορίες του καλύτερου βίντεο σχετικά με τις ασφαλείς διαδικτυακές κρατήσεις, του καλύτερου βίντεο για την προστασία των διαδικτυακών λογαριασμών, των καλύτερων ενημερωτικών γραφημάτων και του καλύτερου διδακτικού υλικού.

Το 2022 ο Ευρωπαϊκός Μήνας Κυβερνοασφάλειας (ECSM) γιορτάζει τα 10 χρόνια του, από τότε που ξεκίνησε για πρώτη φορά το 2012. Μετά από 10 χρόνια σκληρής δουλειάς και συνεχούς εξέλιξης, η εκστρατεία ECSM έχει φτάσει σε υψηλό επίπεδο ωριμότητας και έχει γίνει μια εμβληματική δραστηριότητα, βοηθώντας στην αλλαγή της συμπεριφοράς μας στο διαδίκτυο, βελτιώνοντας τον τρόπο με τον οποίο ενεργούμε όταν αντιμετωπίζουμε απειλή για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και τελικά επιτυγχάνοντας τον στόχο της μείωσης των περιστατικών στον κυβερνοχώρο.

Σε έναν κόσμο που είναι πλέον υπερσυνδεδεμένος, οι εγκληματίες του κυβερνοχώρου συνιστούν σοβαρή απειλή για την εσωτερική ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ασφάλεια των πολιτών της στο διαδίκτυο. Η πανδημία COVID-19 ανέδειξε την ανάγκη για μεγαλύτερη ασφάλεια στον ψηφιακό κόσμο. Οι άνθρωποι έχουν αυξήσει την παρουσία τους στο διαδίκτυο για να διατηρούν προσωπικές και επαγγελματικές σχέσεις, ενώ οι εγκληματίες του κυβερνοχώρου έχουν επωφεληθεί από την κατάσταση αυτή, στοχεύοντας ιδίως στο ηλεκτρονικό εμπόριο, τις επιχειρήσεις ηλεκτρονικών πληρωμών, καθώς και στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης.

Διαβάστε περισσότερα για τον Μήνα Κυβερνοασφάλειας (ECSM) στο παρακάτω Ενημερωτικό Δελτίο:

Ενημερωτικό_Δελτίο_29