Ξεκινά ο Α΄κύκλος κινητικότητας για το 2020, σύμφωνα με εγκύκλιο που εξέδωσε την 19/10/2020 το Υπουργείο Εσωτερικών.

BLUE VALUE - εκπαίδευση και παροχή σύγχρονων και αποτελεσματικών υπηρεσιών > Νέα > Νέα > Ξεκινά ο Α΄κύκλος κινητικότητας για το 2020, σύμφωνα με εγκύκλιο που εξέδωσε την 19/10/2020 το Υπουργείο Εσωτερικών.
  • Δημοσιεύτηκε από: Ενρικέτα Βολάρη

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, μέχρι τις 2 Νοεμβρίου θα διαρκέσει η διαδικασία υποβολής αιτημάτων, για μετατάξεις ή αποσπάσεις προσωπικού στο Δημόσιο, του A’ σταδίου του κύκλου Κινητικότητας για το έτος 2020.

Κατά τη διαδικασία του Α’ σταδίου και προκειμένου να καταστεί αποτελεσματική η διαδικασία, απαιτείται από τους φορείς τόσο η κατάλληλη ανάλυση των χαρακτηριστικών της, προς κάλυψη, θέσεως -η συμπλήρωση, δηλαδή, του σχετικού περιγράμματος θέσης εργασίας στο ψηφιακό οργανόγραμμα του φορέα- όσο και η αιτιολόγηση, για την αναγκαιότητα των αιτημάτων για την κάλυψη θέσεων του φορέα.

Συνεπώς, δεν θα εγκρίνεται κανένα αίτημα για μετάταξη ή απόσπαση εάν προηγουμένως δεν έχει αναρτηθεί η κενή οργανική θέση, προκειμένου για μετάταξη, ή το ψηφιακό οργανόγραμμα του φορέα, εφόσον πρόκειται για απόσπαση.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Από τη συμμετοχή στους κύκλους Κινητικότητας του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας του ν. 4440/2016, εξαιρούνται:

• Αρ. 66 του ν.4722/2020 (Α΄ 177): Το προσωπικό όλων, ανεξαιρέτως, των νοσηλευτικών ιδρυμάτων (για όσο χρόνο διαρκεί η πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 και για όσο χρόνο απαιτούνται τα έκτακτα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας αυτής).
• Αρ. 35 του ν. 4735/2020 (Α΄ 197): Το προσωπικό των 12 νέων δήμων, που προέκυψαν το 2019 (μέχρι την πλήρωση των προβλεπόμενων κενών οργανικών θέσεων των παγίων Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας, σε ποσοστό 90%).
• Αρ. 35 του ν. 4735/2020 (Α΄ 197): Το προσωπικό των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.

Η Blue Value παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για την υποστήριξη των δημοσίων φορέων κατά τη δημιουργία και επικαιροποίηση ψηφιακού οργανογράμματος και περιγραμμάτων θέσεων εργασίας.
Επικοινωνήστε μαζί μας για την άμεση και πλήρη προετοιμασία του φορέα σας για το νέο κύκλο κινητικότητας!

Πηγή governet.gr