ΝΕΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΔ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (9/2022)

  • Δημοσιεύτηκε από: Χριστίνα Ντιούδη
Blue Value_GDPR_DPO

Τα τελευταία χρόνια η ανάγκη προστασίας των προσωπικών μας δεδομένων έχει αυξηθεί σημαντικά, καθώς τα περιστατικά παραβίασής τους είναι όλο και περισσότερα.

Παρά την ύπαρξη του ΓΚΠΔ και των οδηγιών της Ομάδας Εργασίας 29, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων (ΕΣΠΔ) δημοσίευσε τις Κατευθυντήριες Γραμμές 9/2022 οι οποίες αποσκοπούν στην παροχή συνδρομής τόσο στους υπεύθυνους όσο και στους εκτελούντες την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, προκειμένου να συμμορφωθούν με τις επιταγές των άρθρων 33 και 34 του ΓΚΠΔ. Τι θεωρείται, όμως, παραβίαση προσωπικών δεδομένων και πότε αυτή πρέπει να γνωστοποιείται στην ΑΠΔΠΧ και στα υποκείμενα των δεδομένων;

Για σχετικά θέματα επικοινωνήστε με το αρμόδιο τμήμα της Blue Value.

info@bluevalue.gr | 2310 590196 | www.bluevalue.gr