ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

BLUE VALUE - εκπαίδευση και παροχή σύγχρονων και αποτελεσματικών υπηρεσιών, Εσωτερικός Έλεγχος > Νέα > Νέα > ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ – ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
 • Δημοσιεύτηκε από: ddailiani
We are hiring

Η Blue Value είναι μία Ελληνική εταιρεία, που απευθύνεται στον Ιδιωτικό και Δημόσιο τομέα, και παρέχει:

 • Λειτουργικές υπηρεσίες – Operational services.
 • Υπηρεσίες αναδιοργάνωσης διαδικασιών – BPR.
 • Εφαρμογή και πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης της Ποιότητας – TQM.
 • Υπηρεσίες Audit και οργάνωσης εσωτερικού ελέγχου.
 • Χρηματοοικονομικές μελέτες – Business Plans, Master Plans.
 • Υπηρεσίες ανάπτυξης συστημάτων διαχείρισης του κινδύνου – Risk Management.
 • Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες.
 • Υπηρεσίες Προβολής και Επικοινωνίας.

Έχει την έδρα της στη Θεσσαλονίκη και οι πελάτες μας βρίσκονται σε όλη την Ελλάδα, από τον Έβρο έως την Κρήτη.

Στην Blue Value μας αρέσει να αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες και να σκεφτόμαστε μακροπρόθεσμα.

Θέτουμε υψηλούς στόχους και μας αρέσει να μαθαίνουμε συνεχώς.

Εκπαιδευόμαστε, ενημερωνόμαστε και βελτιωνόμαστε καθημερινά.

Δουλεύουμε με agile μεθοδολογίες, πειραματιζόμαστε και πιστεύουμε στο τρίπτυχο: Fail-Fast, Learn-Fast, Improve-Fast.

Θέλουμε να ενθουσιάζουμε τους πελάτες μας, να δημιουργούμε για αυτούς θετικές εμπειρίες και να ξεπερνάμε τις προσδοκίες τους.

Τί ψάχνουμε

Ψάχνουμε Σύμβουλο Υποστήριξης Πελατών, ο οποίος:

 • Υποστηρίζει τα αιτήματα των πελατών για το σύστημα Μισθοδοσίας και Διαχείρισης Προσωπικού της OTS. Οι πελάτες της εταιρείας μας, που λειτουργούν το σύστημα, είναι Δημόσιοι Οργανισμοί.
 • Παρέχει υποστήριξη λειτουργικών υπηρεσιών του γραφείου Μισθοδοσίας σε πελάτες της εταιρείας.
 • Δημιουργεί και υλοποιεί έξτρα υπηρεσίες στον πελάτη.
 • Εξασφαλίζει την ορθή λειτουργία των εφαρμογών στον πελάτη.
 • Εκπαιδεύει τους χρήστες των πελατών.
 • Συμβάλλει στην ικανοποίηση των πελατών.
 • Συμμετέχει στην παρουσίαση των εφαρμογών της εταιρείας στους πελάτες.
 • Επιτυγχάνει την πρόληψη και οργανώνει ενέργειες σε ζητήματα, που αφορούν στον πελάτη (αλλαγές νομοθεσίας, νέοι κανόνες, μετακινήσεις προσωπικού κ.ά.).
 • Συμβάλλει στην εύρυθμη οικονομική εξέλιξη της κάθε Συμβάσης Υποστήριξης.
 • Εξασφαλίζει την υλοποίηση νέων έργων – συνεργασιών και υπηρεσιών στους πελάτες της εταιρείας.

Ο ιδανικός υποψήφιος έχει τη δυνατότητα για συνεχή ταξίδια εντός Ελλάδος και έχει την ικανότητα να παρακολουθεί συνεχώς τις εξελίξεις σε ένα αντικείμενο με συνεχείς αλλαγές νομοθεσίας. Η εργασιακή εμπειρία δεν είναι απαραίτητη, καθώς παρέχουμε πλήρη εκπαίδευση στο επιχειρησιακό αντικείμενο και το σύστημα. Ο ιδανικός υποψήφιος ακούει ενεργητικά, συμμετέχει σε ομάδα και προσεγγίζει με ενθουσιασμό τις νέες προκλήσεις.

Requirements

 • Υποχρεωτικά Πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ ή Μεταπτυχιακό.
 • Κατά προτίμηση, σπουδές στα Οικονομικά ή την Πληροφορική.
 • Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές ικανότητες, καθώς και άνεση στην προφορική και τηλεφωνική επικοινωνία με πελάτες.
 • Εξαιρετικές δεξιότητες εξυπηρέτησης πελατών (ενεργητική ακρόαση, επίλυση συγκρούσεων, ανάλυση πληροφοριών, εστίαση ποιότητας, Problem Solving Attitude κ.λπ.).
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας και του MS Office.
 • Ικανότητα ομαδικής εργασίας, άνεση στις επαγγελματικές σχέσεις, υπευθυνότητα, εργατικότητα, οργάνωση.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άνδρες).
 • Εργασιακή Εμπειρία: Entry Level.

Benefits

 • Σύγχρονο και δημιουργικό εργασιακό περιβάλλον.
 • Συνεχής εκπαίδευση σε σύγχρονες τεχνολογίες.
 • Συμμετοχή σε πρόγραμμα πρόσθετης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
 • Εταιρικές Παροχές (προγράμματα YOGA και THAI Massage).