Νέα ιστοσελίδα της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών -ΕΣΔι

BLUE VALUE - εκπαίδευση και παροχή σύγχρονων και αποτελεσματικών υπηρεσιών, Εσωτερικός Έλεγχος > Νέα > Νέα > Νέα ιστοσελίδα της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών -ΕΣΔι
  • Δημοσιεύτηκε από: Χριστίνα Ντιούδη
Blue Value ΕΣΔι

Ολοκληρώθηκε το έργο «Αναβάθμισης Ιστοσελίδας» στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών (ΕΣΔι), το οποίο υλοποιήθηκε από την Blue Value σε συνεργασία με την Tessera Multimedia A.E.

Η ιστοσελίδα αποτελεί το βασικότερο εργαλείο της Σχολής Δικαστών για την προβολή και προώθηση του εκπαιδευτικού της έργου. Παράλληλα, παρουσιάζεται το σύγχρονο προφίλ της ΕΣΔι στο κομμάτι των διεθνών σχέσεων. Αυτές συμβάλλουν στην εκπαιδευτική διαδικασία, με συνέργειες που προκύπτουν με τους αντίστοιχους εκπαιδευτικούς φορείς του εξωτερικού. Μέσα από τη νέα ιστοσελίδα παρέχεται ένα εύχρηστο και φιλικό περιβάλλον, που εξασφαλίζει την εύκολη πρόσβαση των διδασκόντων και των σπουδαστών της σχολής σε αυτό. Τέλος, αποτελεί και ένα εργαλείο διάχυσης των αποτελεσμάτων της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Στο πλαίσιο του έργου υλοποιήθηκε η  πολυγλωσσική Ιστοσελίδα με επιλογή του χρήστη ανάμεσα σε 5 γλώσσες (Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά και Ισπανικά),  δημιουργήθηκε ένα Βίντεο Παρουσίασης της ΕΣΔι που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα καθώς επίσης δημιουργήθηκαν και κάποια γραφιστικά για την παρουσίαση της Σχολής.

Εκμεταλλευτείτε πλήρως τις δυνατότητες των υπηρεσιών μας

Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας, για περισσότερες πληροφορίες:

Info@bluevalue.gr | 2310590196 | www.bluevalue.gr

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα στη διεύθυνση: https://www.esdi.gr