Μάθετε αν δικαιούστε έως και 100% επιδότηση για το Eshop σας

BLUE VALUE - εκπαίδευση και παροχή σύγχρονων και αποτελεσματικών υπηρεσιών > Νέα > Νέα > Μάθετε αν δικαιούστε έως και 100% επιδότηση για το Eshop σας
  • Δημοσιεύτηκε από: Χριστίνα Ντιούδη
eshop

Ξεκινά στις 22/02/2021 η υποβολή αιτήσεων για τη νέα Δράση του ΕΠΑνΕΚ «e-λιανικό» με στόχο την επιχορήγηση ΜμΕ για την δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop).

Συμπληρώστε την Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων δημοσίευσε στις 12/02/2021 το Δελτίο Τύπου και την Πρόσκληση του Προγράμματος, ανακοινώνοντας πως ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για την Επιδότηση ΕΣΠΑ 2014-2020 που αφορά τη δημιουργία eshop καταστημάτων Λιανικής. Υπενθυμίζεται ότι είχε προηγηθεί στις 11/01/2021 η προδημοσίευση της δράσης.

Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται η Δευτέρα 22/02/2021 και ώρα 13:00 με καταληκτική ημερομηνία την Τετάρτη 24/03/2021 ώρα 15:00.

Η Δράση εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, και στοχεύει: α. στην στήριξη και την ενίσχυση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων της χώρας κατά την διάρκεια της πανδημίας Covid-19, β. στον ψηφιακό μετασχηματισμό τους, γ. στην αποφυγή συνωστισμού στους εσωτερικούς χώρους των καταστημάτων και δ. στην συνέχιση της οικονομικής δραστηριότητας τους.

Ο προυπολογισμός της Δράσης είναι 80 εκατ.€, και  επιδοτούνται δαπάνες μέχρι 5.000€ για την απόκτηση εξοπλισμού πληροφορικής και την υλοποίηση άυλων ενεργειών (Λογισμικό/Yπηρεσίες) με σκοπό την ανάπτυξη και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος. Σημαντική παρατήρηση είναι πως εφόσον μια επιχείρηση (διακριτό ΑΦΜ) διέθετε ήδη ηλεκτρονικό κατάστημα πριν τις 18/3/2020, τότε αυτό δύναται να αναβαθμιστεί με δικαιούμενη επιχορήγηση έως του ποσού των 1.500€. Ως έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 18η Μαρτίου 2020. Συνεπώς, το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών θα πρέπει να έχει εκκινήσει ως Φυσικό και Οικονομικό αντικείμενο από την ημέρα αυτή και μετά. Οι επιλέξιμες δαπάνες της Δράσης εντάσσονται σε δύο (2) ευρύτερες κατηγορίες, α. Εξοπλισμός Πληροφορικής και β. Λογισμικό.

Να σημειωθεί πως από το πρόγραμμα αναμένεται να ωφεληθούν πάνω από 18.000 επιχειρήσεις.

Στην πρόσκληση αναφέρονται κάποιες τροποποιήσεις σχετικά με τα κριτήρια χρηματοδότησης. Μεταξύ άλλων:

  • Δεν απαιτείται πλέον η εκ των προτέρων υλοποίηση του ηλεκτρονικού καταστήματος, καθώς στις επιχειρήσεις θα δοθεί χρόνος έξι (6) μηνών αφού ενταχθούν, για να υλοποιήσουν το έργο τους
  • Δίνεται προτεραιότητα στις επιχειρήσεις που διατηρούν φυσικό κατάστημα καθώς αυτές επηρεάζονται πιο πολύ από τους περιορισμούς στην κυκλοφορία των πολιτών/καταναλωτών

Δείτε εδώ την Προ-δημοσίευση με τις Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Δείτε εδώ την Πρόσκληση

Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου

Στην Blue Value, αναλαμβάνουμε την σύνταξη του φακέλου σας με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης και την υλοποίηση του ηλεκτρονικού καταστήματος σας.

Με σκοπό την δημιουργία μιας ολοκληρωμένης online παρουσίας της επιχείρησης σας, παρέχουμε ΔΩΡΕΑΝ:

  • Δημιουργία ή επικαιροποίηση ολοκληρωμένου προφίλ σε Facebook & Instagram (cover photo, photo profile, στοιχεία επικοινωνίας κτλ.)
  • Δημιουργία μοντέρνου λογοτύπου σύμφωνα με το προφίλ της επιχείρησης σας

Επιπλέον κερδίστε έκπτωση στα ετήσια πακέτα Υποστήριξης Social Media και 1 μήνα Δωρεάν.

Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας, για περισσότερες πληροφορίες και για εκκίνηση των διαδικασιών.

Info@bluevalue.gr | 6937208486 | 2310590196 | www.bluevalue.gr

Συμπληρώστε την Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Υποβάλλετε τις αιτήσεις σας με ταχύτητα, σιγουριά και ασφάλεια!