Κεφάλαιο : Προσωπικά Δεδομένα |Τι ορίζει το νέο Προεδρικό Διάταγμα

BLUE VALUE - εκπαίδευση και παροχή σύγχρονων και αποτελεσματικών υπηρεσιών, Εσωτερικός Έλεγχος > Νέα > Νέα > Κεφάλαιο : Προσωπικά Δεδομένα |Τι ορίζει το νέο Προεδρικό Διάταγμα
  • Δημοσιεύτηκε από: Ενρικέτα Βολάρη

Δημοσιεύθηκε νέο Προεδρικό Διάταγμα με αρ. 75/200, σχετικά με την Χρήση συστημάτων επιτήρησης με τη λήψη ή καταγραφή ήχου ή εικόνας σε δημόσιους χώρους.

Στο παρόν Διάταγμα θεσπίζονται οι ειδικότεροι κανόνες για την εγκατάσταση και λειτουργία, σε δημόσιους χώρους, συστημάτων λήψης ή καταγραφής ήχου ή εικόνας (εφεξής συστήματα επιτήρησης), στο μέτρο που διενεργείται επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, κατά τρόπο ώστε να επιτυγχάνονται αποτελεσματικά οι σκοποί που προβλέπονται στο άρθρο 14 του ν. 3917/2011 (Α’ 22), με ταυτόχρονη διασφάλιση των δικαιωμάτων των προσώπων που θίγονται από τη χρήση των συστημάτων αυτών.

 

Τα πεδία εφαρμογής των νέων ρυθμίσεων είναι:

Συστήματα επιτήρησης

Σκοποί επεξεργασίας

Υπεύθυνοι επεξεργασίας

Προϋποθέσεις και κριτήρια εγκατάστασης και λειτουργίας συστημάτων επιτήρησης

Δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις

Είδος δεδομένων

Χρόνος τήρησης και καταστροφή δεδομένων

Αποδέκτες των δεδομένων

Δικαιώματα υποκειμένων της επεξεργασίας

 

Συγκεκριμένα όσον αφορά τα Δικαιώματα υποκειμένων της επεξεργασίας, ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να ενημερώνει το κοινό ότι πρόκειται να εισέλθει σε χώρο που εμπίπτει στην εμβέλεια εγκατεστημένων ή φορητών συστημάτων επιτήρησης. Η εν λόγω ενημέρωση μπορεί να γίνεται με κάθε πρόσφορο μέσο, ιδίως με ανάρτηση, σε εμφανές μέρος, ευδιάκριτων πινακίδων, όπου αναγράφεται ο σκοπός και ο υπεύθυνος επεξεργασίας, καθώς και ο σύνδεσμος της ιστοσελίδας στην οποία ο υπεύθυνος επεξεργασίας δημοσιεύει τα απαραίτητα για την ενημέρωση στοιχεία.

Διαβάστε περισσότερα στο ΦΕΚ A’ 173

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα. Από τον Μάιο του 2016 τέθηκε σε ισχύ ο νέος Κανονισμός (ΕΕ) (GDPR), 679/2016, ο οποίος αντικαθιστά την Οδηγία 95/46/ΕΚ για την προστασία των φυσικών προσώπων, έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων . Η Blue Value, έχοντας συμμορφωθεί κατά GDPR από την πρώτη στιγμή, παρέχει την δυνατότητα παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών συμμόρφωσης σύμφωνα με τον νόμο περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μέσω πιστοποιημένων DPO.

Επικοινωνήστε μαζί μας .