Κεφάλαιο: Προστασία Προσωπικών Δεδομένων - τι ορίζεται ως παραβίαση & ποια είναι τα είδη παραβίασης

BLUE VALUE - εκπαίδευση και παροχή σύγχρονων και αποτελεσματικών υπηρεσιών, Εσωτερικός Έλεγχος > Νέα > Νέα > Κεφάλαιο: Προστασία Προσωπικών Δεδομένων – τι ορίζεται ως παραβίαση & ποια είναι τα είδη παραβίασης
  • Δημοσιεύτηκε από: Ενρικέτα Βολάρη
Ενδογενής Έλεγχος

“In today’s digital age, our personal data has become, the new currency”

 –Somesh Soni

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων αναδεικνύεται ως σημαντική και ιδιαίτερα κρίσιμη διαδικασία. Ο τρόπος που συλλέγονται, επεξεργάζονται, διακινούνται, φυλάσσονται και προστατεύονται τα δεδομένα παίζει καθοριστικό ρόλο για την ασφάλεια τους. Είναι απαραίτητη η εφαρμογή κατάλληλων πρακτικών, διαδικασιών, πολιτικών και εργαλείων ώστε να προστατεύονται από πιθανή παραβίαση τους.

Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί το τι αποτελεί παραβίαση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και ποια είναι τα είδη παράβασης που αποτελούν απειλή για την ασφάλεια.

Παραβίαση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Σύμφωνα με το άρθρο 4, στο σημείο 12 του ΓΚΠΔ (GDPR), η παραβίαση των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ορίζεται ως εξής: «η παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ άδειας κοινολόγηση ή πρόσβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία».

Είδη Παραβίασης

Στη γνωμοδότησή 03/2014 σχετικά με τη γνωστοποίηση παραβιάσεων προσωπικών

δεδομένων, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων (Ομάδα Εργασίας του

άρθρου 29) εξήγησε ότι οι παραβιάσεις μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σύμφωνα με τις

ακόλουθες τρεις, ευρέως γνωστές, αρχές ασφάλειας πληροφοριών:

  • Παραβίαση απορρήτου
  • Παραβίαση ακεραιότητας
  • Παραβίαση διαθεσιμότητας

Σαν συμπέρασμα όλων των παραπάνω, κρίνεται σημαντική η προφύλαξη και η εφαρμογή καλών πρακτικών από οργανισμούς που έχουν στην διάθεση τους Προσωπικά Δεδομένα πολιτών. Η Blue Value παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες που αφορούν την εισαγωγή και την εφαρμογή συστημάτων προστασίας δεδομένων.

Μια ομάδα από καταρτισμένο προσωπικό, μπορεί να σας δώσει λύσεις και εξατομικευμένες  προτάσεις ώστε να διαφυλάξετε με ασφάλεια και ακεραιότητα τα Προσωπικά Δεδομένα που διαχειρίζεστε ως Οργανισμός. Επικοινωνήστε μαζί μας, και ενημερωθείτε περαιτέρω σχετικά με:

  • Το GDPR
  • Και τις Υπηρεσίες DPO

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερα:
Info@bluevalue.gr | 2310590196 | www.bluevalue.gr

——————————————————————————

Ευρωπαϊκή Ημέρα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων |  28 Ιανουαρίου

-Το 1981, υπεγράφη η Σύμβαση 108 του Συμβουλίου της Ευρώπης, του πρώτου νομικά δεσμευτικού κειμένου διεθνούς δικαίου για την προστασία των ιδιωτών από τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Στην συνέχεια το 2006 η Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης ανακήρυξε εν λόγω ημέρα, ως ημέρα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Σκοπός της καθιέρωσης της ημέρας είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των πολιτών για τα  να ενημερώσουν και να ευαισθητοποιήσουν τους πολίτες και τα παιδιά για θέματα που προκύπτουν γύρω από την ανάγκη της Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.