ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 1/2023 ΤΗΣ ΑΠΔΠΧ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

  • Δημοσιεύτηκε από: Χριστίνα Ντιούδη
Blue Value_ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Το 2023 είναι χρονιά εκλογών και ενόψει της προεκλογικής περιόδου, σίγουρα όλοι μας έχουμε δεχθεί μηνύματα (SMS ή mail) από υποψηφίους, τους οποίους πολύ συχνά δεν γνωρίζουμε καν. Είναι λογικό, λοιπόν, να δημιουργηθεί η απορία: Πώς βρέθηκαν τα στοιχεία μου στα χέρια του;

Πρόκειται για την λεγόμενη πολιτική επικοινωνία. Την επικοινωνία, δηλαδή που πραγματοποιούν τα πολιτικά κόμματα, οι (ευρω)βουλευτές, παρατάξεις, κάτοχοι αιρετών θέσεων στην τοπική αυτοδιοίκηση ή οι υποψήφιοι στις εκλογές. Απώτερος σκοπός είναι η προώθηση πολιτικών ιδεών, προγραμμάτων δράσης ή άλλων δραστηριοτήτων για την διαμόρφωση της πολιτικής συμπεριφοράς των εκλογέων. Ο τρόπος προσέγγισης των ψηφοφόρων μπορεί να περιλαμβάνει την άμεση παρουσίαση πολιτικών ιδεών, την αποστολή ενημερωτικού δελτίου, την πρόσκληση για συμμετοχή σε κάποια εκδήλωση ή δραστηριότητα.

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, προέβη, λοιπόν, στην έκδοση των κατευθυντήριων γραμμών 1/2023 σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς πολιτικής επεξεργασίας.

Για σχετικά θέματα επικοινωνήστε με το αρμόδιο τμήμα της Blue Value.

info@bluevalue.gr | 2310 590196 | www.bluevalue.gr