Κατάργηση Νομικών Προσώπων των ΟΤΑ α’ βαθμού & λοιπές ρυθμίσεις του νέου Nόμου 5056/2023

 • Δημοσιεύτηκε από: Χριστίνα Ντιούδη

O Ν. 5056/2023 φέρνει αλλαγές και νέες υποχρεώσεις στους Δήμους και στις Περιφέρειες. Η κατάργηση των Νομικών Προσώπων των ΟΤΑ α’ βαθμού καθώς και οι αλλαγές στο σύστημα διακυβέρνησης των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, θα απασχολήσουν τους εμπλεκόμενους το ερχόμενο διάστημα.

Πιο συγκεκριμένα, όσων αφορά στην Κατάργηση νομικών προσώπων των ΟΤΑ α΄ βαθμού, οι φορείς καλούνται να προβούν σε:

 • Καταγραφή, Απογραφή και Μεταφορά περιουσιακών στοιχείων και διαθεσίμων
 • Προετοιμασία για τη σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων – Συμφωνίες και κλείσιμο λογαριασμών
 • Σύνταξη Οικονομικών Καταστάσεων
 • Τροποποίηση Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας
 • Τροποποίηση Ψηφιακού Οργανογράμματος
 • Τροποποίηση Περιγραμμάτων Θέσεων εργασίας
 • Προσαρμογή στις διατάξεις για το νέο προσοντολόγιο όπου απαιτείται
 • Καταγραφή των διαδικασιών, που θα προστεθούν στους Δήμους, σύμφωνα με το ν. 4795/2021 και τις διατάξεις για την εφαρμογή συστήματος εσωτερικού ελέγχου

Σε σχέση με τις αλλαγές στο Σύστημα Διακυβέρνησης των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, οι οργανισμοί θα πρέπει να προχωρήσουν σε:

 • Επικαιροποίηση των διαδικασιών σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 4795/2021, στο πλαίσιο εφαρμογής συστήματος εσωτερικού ελέγχου
 • Επικαιροποίηση του Χάρτη Διαδικασιών των φορέων
 • Καταγραφή των Διαδικασιών σε περίπτωση που οι φορείς δεν έχουν προχωρήσει ήδη σε αυτήν, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 4795/2021, στο πλαίσιο εφαρμογής συστήματος εσωτερικού ελέγχου

Διαβάστε πιο αναλυτικά σχετικά με τις αλλαγές αυτές εδώ

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στα παρακάτω στοιχεία:

msidiropoulou@bluevalue.gr – 2310590178

apreniasi@bluevalue.gr  –  231 059 0196 (239)