Η BlueValue θα συμμετέχει στο Επιστημονικό Συνέδριο «Επενδυτικός – Αναπτυξιακός Προγραμματισμός & Διοίκηση Οικονομικών Αξιών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση»

BLUE VALUE - εκπαίδευση και παροχή σύγχρονων και αποτελεσματικών υπηρεσιών, Εσωτερικός Έλεγχος > Νέα > Νέα > Η BlueValue θα συμμετέχει στο Επιστημονικό Συνέδριο «Επενδυτικός – Αναπτυξιακός Προγραμματισμός & Διοίκηση Οικονομικών Αξιών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση»
  • Δημοσιεύτηκε από: Χριστίνα Ντιούδη
Blue Value Ξανθη Ευρήματα

Η BlueValue θα συμμετέχει στο Επιστημονικό Συνέδριο «Επενδυτικός – Αναπτυξιακός Προγραμματισμός & Διοίκηση Οικονομικών Αξιών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση», στην Ξάνθη, στις 12-15 Μαΐου.

Ο Αντιπρόεδρος της Blue Value, Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, θα πραγματοποιήσει εισήγηση με τίτλο «Διαχείριση Ευρημάτων από Δημοσιονομικούς Ελέγχους σε Δομή & Ορθολογική Αντιμετώπιση τους», το Σάββατο 14 Μαΐου στο εργαστήριο με θέμα: «Οικονομική Διαχείριση σε ΟΤΑ & Μετάβαση σε Πράσινη Οικονομία».

Θα παρουσιαστούν ευρήματα ελέγχου και τρόποι οργάνωσης των αρμόδιων υπηρεσιών για την αποτροπή αρνητικών συνεπειών όσον αναφορά στις διαδικασίες βεβαίωσης εσόδων. Επιπλέον, θα αναλυθούν ζητήματα όπως: Εκκαθάριση – Κατατμήσεις Δαπανών, Πάγια – Αποσβέσεις – Απογραφή – Προστασία ακίνητης περιουσία καθώς και άλλα παραδείγματα ευρημάτων.

Το συγκεκριμένο εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί στο εκπαιδευτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΔΕΛΤΑ 360ο Ξάνθης, στις 10:00-13:00.

Περισσότερα για το Συνέδριο: εδώ