Η BLUE VALUE ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ OTS ROADSHOW ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ

  • Δημοσιεύτηκε από: ddailiani
Η BLUE VALUE ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΟ 1o OTS ROADSHOW ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ

Η Blue Value συμμετέχει, με εισηγήσεις, στο 1ο OTS Roadshow για το 2023, το οποίο θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 14 Φεβρουαρίου 2023, στο ξενοδοχείο Amalia Hotel Nafplio.

Η θεματολογία άπτεται των λύσεων του Ψηφιακού Μετασχηματισμού των Δημόσιων φορέων και άλλων επίκαιρων ζητημάτων, τα οποία σχετίζονται με τα Ευρήματα Κατασταλτικού Ελέγχου και την ορθολογική αντιμετώπισή τους καθώς και την Εφαρμογή Εσωτερικού Ελέγχου.

Ευρήματα Κατασταλτικού Ελέγχου Ελεγκτικού Συνεδρίου και Δ.Υ.Ε.Ε. σε Ο.Τ.Α. και Ν.Π. – Ορθολογική αντιμετώπισή τους

Τα τελευταία χρόνια, το Ελεγκτικό Συνέδριο και η Δ.Υ.Ε.Ε. έχουν προχωρήσει σε κατασταλτικούς ελέγχους χρηματοοικονομικής διαχείρισης σε Ο.Τ.Α. και Νομικά Πρόσωπα.

Σκοπός είναι ο έλεγχος της χρηστής διαχείρισης των οικονομικών, ο έλεγχος των διαδικασιών βεβαίωσης και είσπραξης εσόδων, η διαχείριση των ανταποδοτικών τελών, η καταγραφή – παρακολούθηση και προστασία της κινητής και ακίνητης περιουσίας και των παγίων, η τήρηση αποθήκης, η διαχείριση των κοινόχρηστων χώρων, η εκκαθάριση της μισθοδοσίας, οι αδυναμίες πληροφοριακών συστημάτων, το πλαίσιο εσωτερικών δικλίδων κ.λπ..

Κατά τη διάρκεια των εργασιών του OTS Roadshow, θα παρουσιαστούν ομαδοποιημένα ευρήματα των ελέγχων, απαντήσεις φορέων, συστάσεις προς τους ελεγχόμενους φορείς, περιπτώσεις καταλογισμών. Στο πλαίσιο αυτό, θα συζητηθούν και θα προταθούν σκέψεις οργάνωσης και βελτίωσης των διαδικασιών οικονομικής διαχείρισης, προς αποφυγή και ελαχιστοποίηση των προβλημάτων και ευθυνών των αρμοδίων.

Η εκδήλωση απευθύνεται, ενδεικτικά, σε υπαλλήλους των τμημάτων εσόδων, εκκαθάρισης και ενταλματοποίησης δαπανών, ταμείου, τήρησης διπλογραφικού, αποθήκης, εσωτερικού ελέγχου.

Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στον παρακάτω σύνδεσμο: 1o OTS Roadshow | Ναύπλιο