Η Blue Value συμμετέχει, ως χορηγός, στην 5η Ημερίδα Θεσσαλονίκης του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδας (ΙΙΑ Greece)

BLUE VALUE - εκπαίδευση και παροχή σύγχρονων και αποτελεσματικών υπηρεσιών > Νέα > Νέα > Η Blue Value συμμετέχει, ως χορηγός, στην 5η Ημερίδα Θεσσαλονίκης του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδας (ΙΙΑ Greece)
  • Δημοσιεύτηκε από: dgiannakis

Η Blue Value συμμετέχει, ως χορηγός, στην 5η Ημερίδα Θεσσαλονίκης του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδας (ΙΙΑ Greece), με θέμα: Current and future trends of the AuditLand – Τρέχουσες και μελλοντικές τάσεις του Εσωτερικού Ελέγχου. Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στις 10 Μαΐου 2019, στο συνεδριακό κέντρο της Helexpo, αίθουσα Ιωάννης Βελλίδης. Στην Ημερίδα θα παρουσιαστούν οι βέλτιστες πρακτικές του κλάδου στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα, καθώς και οι τάσεις που προδιαγράφονται κυρίως από την εξέλιξη της τεχνολογίας και του ρυθμιστικού περιβάλλοντος.