Η Blue Value ανέλαβε την μελέτη υλοποίησης & την προετοιμασία της ΟΛΘ Α.Ε. σύμφωνα με το ISO 45001:2018

BLUE VALUE - εκπαίδευση και παροχή σύγχρονων και αποτελεσματικών υπηρεσιών, Εσωτερικός Έλεγχος > Νέα > Νέα > Η Blue Value ανέλαβε την μελέτη υλοποίησης & την προετοιμασία της ΟΛΘ Α.Ε. σύμφωνα με το ISO 45001:2018
  • Δημοσιεύτηκε από: Ενρικέτα Βολάρη
BV - Posts

Ο Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) είναι το πρώτο ελληνικό λιμάνι που έλαβε την πιστοποίηση συμμόρφωσης κατά το διεθνές πρότυπο ISO 45001:2018. Η πιστοποίηση έχει στόχο την πρόληψη, την αποφυγή ατυχημάτων και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας μέσω της λήψης αποτελεσματικών μέτρων πρόληψης και προστασίας. Το τμήμα της Blue Value, Business Process Management, ανέλαβε την μελέτη υλοποίησης και την προετοιμασία της ΟΛΘ Α.Ε. σύμφωνα με το ISO 45001:2018. H πιστοποίηση δόθηκε έπειτα από τους απαραίτητους απαιτητικούς ελέγχους που διενεργήθηκαν από τον ανεξάρτητο φορέα Bureau Veritas.

Η εταιρεία μας παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες σχεδιασμού, ανάπτυξης και εγκατάστασης των ακόλουθων Διαχειριστικών Συστημάτων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα ISO:
• Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας – ISO 9001:2015
• Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών – ISO 27001:2013
• Επέκταση του Συστήματος Διαχείριση Ασφάλειας Πληροφοριών με Διαχείριση Πληροφοριών Ιδιωτικότητας – ISO 27701:2019
• Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης – ISO 14001:2015
• Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας – ISO 22301:2019
• Συστήματα Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στο χώρο εργασίας – ISO 45001:2018
• Συστήματα Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας – ISO 37001:2019
• Συστήματα Διαχείρισης Υπηρεσιών Πληροφορικής – ISO 20000-1:2018
• Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων – ISO 22000:2018

Στην Blue Value παρέχουμε υπηρεσίες:
• Καθοδήγησης στην εφαρμογή των παραπάνω συστημάτων
• Προετοιμασίας των Οργανισμών για την Πιστοποίηση των Συστημάτων, σύμφωνα με τα παραπάνω διεθνή πρότυπα ISO
• Προετοιμασίας των Οργανισμών για την απόκτηση Πιστοποιημένων Συστημάτων Διαχειριστικής Επάρκειας (Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429, ISO 9001:2015)
• Διενέργειας Εσωτερικών Επιθεωρήσεων
• Διαχείρισης Κινδύνων, σύμφωνα με Διεθνή Πρότυπα & Μεθοδολογίες

Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας, για περισσότερες πληροφορίες και για την εκκίνηση των διαδικασιών για την εφαρμογή Διαχειριστικών Συστημάτων στον οργανισμό σας.
Info@bluevalue.gr | 2310590196 | www.bluevalue.gr