ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ISO 22301:2019 ΚΑΙ ISO 45001:2018

BLUE VALUE - εκπαίδευση και παροχή σύγχρονων και αποτελεσματικών υπηρεσιών, Εσωτερικός Έλεγχος > Νέα > Νέα > ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ISO 22301:2019 ΚΑΙ ISO 45001:2018
  • Δημοσιεύτηκε από: ddailiani

Στο νέο πλαίσιο, που διαμορφώνεται με αφορμή την έλευση του Covid-19, έμφαση δίνεται στην υγεία και ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής, στη διαθεσιμότητα και ασφάλεια της πληροφοριακής υποδομής και στην βελτίωση της ανθεκτικότητας ενός Οργανισμού.

Στη Blue Value αναλαμβάνουμε:

  • Την Εγκατάσταση Συστήματος Διαχείρισης, το οποίο συμμορφώνεται με τις επιταγές των προτύπων ISO για την επιχειρησιακή συνέχεια, την υγεία και ασφάλεια στον χώρο εργασίας, καθώς και την ασφάλεια των πληροφοριών.
  • Την εκπαίδευση και πλήρη καθοδήγηση του προσωπικού στην εφαρμογή πολιτικών, διαδικασιών και οδηγιών εργασίας του Συστήματος.
  • Την προετοιμασία του Οργανισμού για Επιθεώρηση Πιστοποίησης του Συστήματος Διαχείρισης, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ISO 22301:2019, ISO 45001:2018 και ISO 27001:2013.

Ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ικανότητας του Οργανισμού σας στη διαχείριση συμβάντων, που απειλούν να διαταράξουν τη λειτουργία του και να απειλήσουν την επιχειρησιακή του συνέχεια!