Ευρωπαϊκή Ένωση: οι κυριότερες εξελίξεις στον τομέα της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της κυβερνοασφάλειας

  • Δημοσιεύτηκε από: Χριστίνα Ντιούδη
gdpr_Blue_Value

Τους τελευταίους μήνες η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει στρέψει το ενδιαφέρον της στη διασφάλιση των πολιτών ως προς την προστασία τους από παραβιάσεις προσωπικών δεδομένων αλλά και από κυβερνοεπιθέσεις, οι οποίες διαρκώς αυξάνονται.

Μάθετε περισσότερα για τις πιο πρόσφατες εξελίξεις καθώς και τις προτάσεις των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων επί των ανωτέρω ζητημάτων για μελλοντικές ρυθμίσεις, από το αρμόδιο τμήμα της Blue Value.

info@bluevalue.gr | 2310 590196 | www.bluevalue.gr