ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2023

 • Δημοσιεύτηκε από: ddailiani
Εσωτερικός Έλεγχος: Σχεδιασμός πλάνου ελέγχου για το 2023
Risk in Focus 2023 – Hot topics for Internal Auditors

Το  Chartered Institute of Internal Auditors (IIA) δημοσίευσε, τον Σεπτέμβριο του 2022, την έκθεση Risk in Focus 2023. Η έκθεση συγκεντρώνει τα αποτελέσματα 9 (εννέα) εις βάθος συνεντεύξεων, 4 (τεσσάρων) forums με 39 (τριάντα εννέα) συμμετέχοντες και τις απαντήσεις -πάνω σε θέματα Eσωτερικού Eλέγχου- 834 (οκτακοσίων τριάντα τεσσάρων) Chief Audit Executives (CAE) από δεκαπέντε ευρωπαϊκές χώρες.

Εν ολίγοις, η έκθεση αποτελεί σημαντικό οδηγό για το πλάνο ελέγχου του 2023 και ίσως θα πρέπει να ληφθεί υπόψη από τους Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου κατά τον σχεδιασμό ενός πλάνου ελέγχου, προσανατολισμένου μόνον στο τρέχον περιβάλλον κινδύνου του Οργανισμού τους.

Στην έκθεση Risk in Focus 2023 παρουσιάζονται οι δεκαπέντε περιοχές κινδύνου που αντιμετώπισαν οι Οργανισμοί το 2022.  Οι πέντε κύριοι κίνδυνοι στους οποίους εστίασαν οι CAE το 2023, κατά σειρά προτεραιότητας, ήταν:

 • Κυβερνοασφάλεια και ασφάλεια δεδομένων,
 • Εταιρική διακυβέρνηση,
 • Αλλαγές σε νόμους και κανονισμούς,
 • Χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι, κίνδυνοι ρευστότητας και αφερεγγυότητας,
 • Επιχειρησιακή συνέχεια, διαχείριση κρίσεων και αντιμετώπιση καταστροφών.
Ποια, όμως, θα είναι η βαρύτητα των παραπάνω κινδύνων τα επόμενα χρόνια;

Παρόλο που ο κίνδυνος κυβερνοασφάλειας και ασφάλειας δεδομένων παραμένει ο υπ’ αριθμόν ένα κίνδυνος για τους Οργανισμούς, έως και το 2026 αναμένεται ο κίνδυνος διαχείρισης ανθρώπινου κεφαλαίου να έρθει στη δεύτερη θέση και να ακολουθήσει η μακροοικονομική και γεωπολιτική αβεβαιότητα. Οι προτεραιότητες των CAE φαίνεται πως θα αλλάξουν, αφού οι Οργανισμοί θα αναζητούν διασφαλίσεις για θέματα που αφορούν σε:

 • Νέες τεχνολογίες και τεχνητή νοημοσύνη,
 • Κλιματική αλλαγή και περιβαλλοντική βιωσιμότητα,
 • Χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι, κίνδυνοι ρευστότητας και αφερεγγυότητας,
 • Διαχείριση ανθρώπινου κεφαλαίου, διαφορετικότητας και ταλέντων,
 • Μακροοικονομική και γεωπολιτική αβεβαιότητα.

Τέλος, η έκθεση Risk in Focus 2023 φέτος καινοτομεί, αφού παρουσιάζει την εξέλιξη πέντε κύριων περιοχών κινδύνου στην πορεία των ετών, από το 2020 έως και το 2023. Αξίζει να σημειωθεί ότι, το 2023, ο κίνδυνος ανθρώπινου κεφαλαίου αναμένεται να μετακινηθεί στη δεύτερη θέση (από την τέταρτη το 2022), ακολουθούμενος από τον γεωπολιτικό κίνδυνο στην τρίτη θέση (από την έβδομη τα προηγούμενα έτη).

Στη Blue Value, διαθέτοντας μία ομάδα από πιστοποιημένους Εσωτερικούς Ελεγκτές (CIA Certification, COSO Certification), Οικονομολόγους, ειδικούς Διαχείρισης Ρίσκου, Επιθεωρητές ISO και Συμβούλους εξειδικευμένους στη λειτουργία και τις διαδικασίες φορέων του Δημοσίου, παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες για την οργάνωσηλειτουργία και εφαρμογή μονάδας και συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου.