Ερμηνευτικές προσεγγίσεις επί του δικαιώματος πρόσβασης του υποκειμένου των δεδομένων στα δεδομένα του κατά το άρθρο 15 παρ. 1 στοιχείο γ’ του ΓΚΠΔ

BLUE VALUE - εκπαίδευση και παροχή σύγχρονων και αποτελεσματικών υπηρεσιών, Εσωτερικός Έλεγχος > Νέα > Νέα > Ερμηνευτικές προσεγγίσεις επί του δικαιώματος πρόσβασης του υποκειμένου των δεδομένων στα δεδομένα του κατά το άρθρο 15 παρ. 1 στοιχείο γ’ του ΓΚΠΔ
  • Δημοσιεύτηκε από: Χριστίνα Ντιούδη
GDPR_Blue Value

Κατά την εφαρμογή του άρθρου 15 παρ. 1γ’ του ΓΚΠΔ (περί δικαιώματος πρόσβασης του υποκειμένου των δεδομένων στους αποδέκτες ή στις κατηγορίες αποδεκτών στους οποίους κοινολογήθηκαν ή πρόκειται να κοινολογηθούν τα δεδομένα τους) από τα δικαστήρια των κρατών-μελών, παρατηρήθηκε πώς η διατύπωσή του είναι αρκετά γενική και αόριστη, αφήνοντας περιθώρια διαφορετικών ερμηνειών, με αποτέλεσμα να προσφύγουν στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) ώστε αυτό να καταλήξει σε μια ερμηνεία πιο δεσμευτική για τα δικαστήρια των κρατών-μελών.

Πέραν τούτου, το ζήτημα αυτό απασχόλησε τόσο τις Αρχές Προστασίας Δεδομένων διαφόρων κρατών-μελών όσο και τα Ευρωπαϊκά όργανα, καθένα από τα οποία επιχείρησε να δώσει τη δική του ερμηνεία στο άρθρο.

Μάθετε περισσότερα για τις πιο πρόσφατες ερμηνευτικές προσεγγίσεις του εν λόγω άρθρου από την Blue Value.

Στην Blue Value παρέχονται ολοκληρωμένες υπηρεσίες συμμόρφωσης με το GDPR, καθώς και υπηρεσίες DPO.

Info@bluevalue.gr | 2310590196 | www.bluevalue.gr