ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ BLUE VALUE

BLUE VALUE - εκπαίδευση και παροχή σύγχρονων και αποτελεσματικών υπηρεσιών, Εσωτερικός Έλεγχος > Νέα > Νέα > ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ BLUE VALUE
  • Δημοσιεύτηκε από: ddailiani
Επιχειρησιακή Συνέχεια και Σχεδιασμός Ανάκαμψης από Καταστροφές από τη Blue Value

Η Επιχειρησιακή Συνέχεια και ο Σχεδιασμός Ανάκαμψης από Καταστροφές (Business Continuity and Disaster Recovery Planning) υποστηρίζουν την ικανότητα ενός Oργανισμού να παραμένει σε λειτουργία μετά από ένα απρόβλεπτο περιστατικό (κυβερνοεπίθεση, φυσικές καταστροφές κ.λπ.).

Πιο συγκεκριμένα, η Επιχειρησιακή Συνέχεια και ο Σχεδιασμός Ανάκαμψης από Καταστροφές αφορούν σε ένα σύνολο στρατηγικών και σχεδίων προληπτικής δράσης για τη διασφάλιση της πλήρους λειτουργίας των βασικών υπηρεσιών ενός φορέα ή μιας εταιρείας, σε κάθε είδους αστοχία, μέχρι να ομαλοποιηθεί η κατάσταση.

Τα 3 επίπεδα BCRD (Business Continuity and Disaster Recovery Planning) είναι:

  1. Policy Layer. Σχεδιασμός του επιχειρησιακού πλάνου συνέχειας.
  2. The Management Layer. Διαχείριση του κινδύνου (risk), της επικύρωσης (validation) και της δοκιμής (test) των BCRD plans.
  3. The Disaster Recovery Plan. Πρόκειται για το τελευταίο επίπεδο που, στην ουσία, είναι η βάση της πυραμίδας των προαναφερθέντων. Το πλάνο αυτό περιλαμβάνει διαδικασίες και «Best Practices», όπως Information Technology recovery process, alternative sites και το πιο σημαντικό από όλα, το Data Backup and Offsite Replication. Φυσικά, προαπαίτηση είναι οι υποδομές (Servers, Network, Storage) να μπορούν να δώσουν επιχειρησιακή ετοιμότητα – Διαθεσιμότητα – Availability 99,99%.

Έτσι, θα πρέπει να ορίσουμε:

  1. Στόχους Διαθεσιμότητας, όπως Συμφωνίες Επιπέδου Υπηρεσιών (SLA).
  2. Δείκτες Επιπέδου Υπηρεσιών (SLI).
  3. Στόχους επιπέδου Υπηρεσίας (SLO).
  4. Recovery time objective (RTO). Πρόκειται για τον μέγιστο αποδεκτό χρόνο που μια εφαρμογή δεν είναι διαθέσιμη μετά από ένα συμβάν.
  5. Recovery Point objective (RPO). Πρόκειται για τη μέγιστη διάρκεια απώλειας δεδομένων που είναι αποδεκτή κατά τη διάρκεια μιας καταστροφής​​​​​​​.

Cloud Services & Cyber Security από την Blue Value

Το τμήμα της Blue Value, Cloud Services & Cyber Security, επικεντρώθηκε στη χρήση επιχειρηματικών μετρήσεων για τον σχεδιασμό ανθεκτικών εφαρμογών στο Azure.

Έτσι, δημιουργήθηκαν σενάρια Υπηρεσιών Backup on Premise and on Cloud, σενάρια Υπηρεσιών Failover on Premise and on Cloud και, φυσικά, Disaster Recovery Plans on Premise and on Cloud.

Ο σκοπός είναι, μέσω αυτών, να είμαστε προνοητικοί∙ δηλαδή, να κάνουμε τα πράγματα να συμβούν αντί να περιμένουμε να μας συμβούν. Be ProActive not Reactive or just Active.

Επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο: 2310 590196 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@bluevalue.gr για μία παρουσίαση των υπηρεσιών και των λύσεών μας.