Ενημέρωση για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Πολιτισμού Περιβάλλοντος και Αθλητισμού Δήμου Θέρμης

BLUE VALUE - εκπαίδευση και παροχή σύγχρονων και αποτελεσματικών υπηρεσιών, Εσωτερικός Έλεγχος > Νέα > Νέα > Ενημέρωση για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Πολιτισμού Περιβάλλοντος και Αθλητισμού Δήμου Θέρμης
  • Δημοσιεύτηκε από: Χριστίνα Ντιούδη
Blue Value Ενημέρωση

Στην Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Πολιτισμού Περιβάλλοντος και Αθλητισμού Δήμου Θέρμης πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση – ενημέρωση σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζεται ο φορέας, στις 11 Απριλίου

Κατά την διάρκεια της ενημέρωσης, απαντήθηκαν όλα τα ερωτήματα που τέθηκαν από τους συμμετέχοντες σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων και αναλύθηκαν καλές πρακτικές για την προστασία τους.

Η εκπαίδευση αποτελεί από τα σπουδαιότερα μέτρα συμμόρφωσης με τον ΓΚΠΔ (GDPR) μιας και συμβάλει στην καλλιέργεια ανάλογης κουλτούρας και νοοτροπίας και οι εργαζόμενοι κατανοούν τον λόγο συμμόρφωσης με πολιτικές και διαδικασίες. Επίσης κατά την εκπαίδευση αναλύονται και επεξηγούνται όλα τα θέματα που απασχολούν το ανθρώπινο δυναμικό του φορέα σχετικά με την διαχείριση των προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζονται και την συμμόρφωση με την τρέχουσα νομοθεσία.