ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - RISK IN FOCUS 2020

BLUE VALUE - εκπαίδευση και παροχή σύγχρονων και αποτελεσματικών υπηρεσιών > Νέα > Νέα > ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ – RISK IN FOCUS 2020
  • Δημοσιεύτηκε από: ddailiani

To Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών δημοσίευσε την ετήσια έρευνα “Risk In Focus 2020”, η οποία αναλύει τους κυριότερους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις.

  • Η πλήρης έκθεση έχει αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Ινστιτούτου https://www.hiia.gr/.