Εκπαιδευτικό Σεμινάριο: «Δημόσιο Λογιστικό με βάση το Π.Δ. 54/2018»

BLUE VALUE - εκπαίδευση και παροχή σύγχρονων και αποτελεσματικών υπηρεσιών, Εσωτερικός Έλεγχος > Νέα > Νέα > Εκπαιδευτικό Σεμινάριο: «Δημόσιο Λογιστικό με βάση το Π.Δ. 54/2018»
  • Δημοσιεύτηκε από: ddailiani
Δημόσιο Λογιστικό με βάση το Π.Δ. 54/2018

To Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Πάντειου Πανεπιστημίου Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών και η Blue Ocean A.E. (πρώην Blue Value A.E.) υλοποιούν, από κοινού, το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα με θέμα: «ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ Π.Δ. 54/2018».

Οι διατάξεις του Π.Δ. 54/2018 άρχισαν να εφαρμόζονται, το 2019, από την Κεντρική Κυβέρνηση, ενώ από 01.01.2023, οι λοιπές οντότητες της Γενικής Κυβέρνησης υποχρεούνται να εναρμονιστούν, επίσης, με τον Νόμο αυτόν.

Το νέο Δημόσιο Λογιστικό Σύστημα είναι σαφώς δυσκολότερο σε σχέση με το απλογραφικό που ισχύει σήμερα, αποσκοπεί, ωστόσο, στην οργάνωση της Δημόσιας Διοίκησης, στην εξοικονόμηση χρημάτων, στη διαφάνεια, στον έλεγχο και στην πληρέστερη πληροφόρηση της Κυβέρνησης, της Διοίκησης των Νομικών οντοτήτων και των πολιτών.

Επομένως, καθίσταται αναγκαίο όλοι οι εργαζόμενοι των Οικονομικών Διευθύνσεων και τα στελέχη των Νομικών οντοτήτων να εξοικειωθούν, θεωρητικά και πρακτικά, με το Λογιστικό Πλαίσιο της Γενικής Κυβέρνησης που θα διέπει όλες τις οντότητες του Δημοσίου.

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Έναρξη πρώτου, εξ’ αποστάσεως, κύκλου: 30.01.2022 έως 07.03.2022

Διάρκεια: 60 ώρες σύγχρονης & ασύγχρονης εκπαίδευσης

Κόστος συμμετοχής: 400 ευρώ

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 21.01.2022

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Δρ. Ηλίας Γεράκος (Μέλος Ε.ΔΙ.Π. Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης Παντείου Πανεπιστημίου)

Επικοινωνία: dimosio.logistiko@panteion.gr – 231 059 0178

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

  • ΗΛΙΑΣ ΓΕΡΑΚΟΣ, Διδάκτωρ, Μέλος Ε.ΔΙ.Π. Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης Παντείου Πανεπιστημίου
  • ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, Δικηγόρος
  • ΜΑΝΩΛΗΣ ΤΖΟΥΒΕΛΕΚΑΣ, Διδάκτωρ Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης Παντείου Πανεπιστημίου
  • ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΙΛΟΣ, Καθηγητής Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης Παντείου

 

Το επιμορφωτικό σεμινάριο απευθύνεται σε:

  • Στελέχη Οικονομικών Υπηρεσιών των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης (Κεντρική Διοίκηση, Ο.Τ.Α., Πανεπιστήμια, Νοσοκομεία, κ.λπ.),
  • Φοιτητές – Σπουδαστές,
  • Λογιστές και ελεγκτές.

 

Με το Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης απονέμονται 5 ECVET.

Περισσότερες πληροφορίες, για το πρόγραμμα και τη διαδικασία συμμετοχής, θα βρείτε στον σύνδεσμο που ακολουθεί: https://e-learning.panteion.gr/programmata/dimosio-logistiko-me-basi-pd-542018.