Εκπαίδευση για GDPR στον ΟΚΠΑΠΑ από την Blue Value

  • Δημοσιεύτηκε από: Χριστίνα Ντιούδη
GDPR_Blue_Value

Στον Οργανισμό Κοινωνικής Προστασίας – Αλληλεγγύης & Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ιωαννιτών πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση – ενημέρωση σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζεται ο φορέας, από την Blue Value.

Η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε στον Πολιτιστικό Πολυχώρο «Δημ. Χατζής» και συμμετείχαν πάνω από 70 εργαζόμενοι από όλες τις δομές του οργανισμού. Κατά την διάρκεια της ενημέρωσης απαντήθηκαν όλα τα ερωτήματα που τέθηκαν από τους συμμετέχοντες σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων και αναλύθηκαν καλές πρακτικές για την προστασία τους.

Η εκπαίδευση αποτελεί από τα σπουδαιότερα μέτρα συμμόρφωσης με τον ΓΚΠΔ (GDPR) μιας και συμβάλει στην καλλιέργεια ανάλογης κουλτούρας και νοοτροπίας και οι εργαζόμενοι κατανοούν τον λόγο συμμόρφωσης με πολιτικές και διαδικασίες. Επίσης κατά την εκπαίδευση αναλύθηκαν και επεξηγήθηκαν όλα τα θέματα που απασχολούν το ανθρώπινο δυναμικό του φορέα σχετικά με την διαχείριση των προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζονται και την συμμόρφωση με την τρέχουσα νομοθεσία.