Εκπαίδευση για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας – Φροντίδας & Προσχολικής Αγωγής Δήμου Θέρμης

BLUE VALUE - εκπαίδευση και παροχή σύγχρονων και αποτελεσματικών υπηρεσιών, Εσωτερικός Έλεγχος > Νέα > Νέα > Εκπαίδευση για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας – Φροντίδας & Προσχολικής Αγωγής Δήμου Θέρμης
  • Δημοσιεύτηκε από: Χριστίνα Ντιούδη
GDPR Blue Value

Η Blue Value ολοκλήρωσε τον κύκλο εκπαιδεύσεων στο προσωπικό των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας – Φροντίδας & Προσχολικής Αγωγής Δήμου Θέρμης, της Παιδικής και Βρεφονηπιακής Μέριμνας. Η εκπαίδευση αφορούσε την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζονται οι εργαζόμενοι και καλές πρακτικές ασφάλειας δεδομένων.

Στις εκπαιδεύσεις  συμμετείχαν πάνω από 65 άτομα.

Ο κύκλος εκπαιδεύσεων σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, πραγματοποιήθηκε σε τρία στάδια στις: 03/03/2022, 10/03/2022 & 31/03/2022.

Αναλύθηκαν και απαντήθηκαν όλα τα σχετικά ερωτήματα που τέθηκαν από τους συμμετέχοντες στο θέμα της Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Η εκπαίδευση αποτελεί από τα σπουδαιότερα μέτρα συμμόρφωσης με τον ΓΚΠΔ (GDPR), μιας και συμβάλει στην καλλιέργεια ανάλογης κουλτούρας και νοοτροπίας και οι εργαζόμενοι κατανοούν το λόγο συμμόρφωσης με πολιτικές και διαδικασίες.

Επιπλέον, κατά την εκπαίδευση αναλύονται και επεξηγούνται όλα τα θέματα που απασχολούν το ανθρώπινο δυναμικό του φορέα σχετικά με την διαχείριση των προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζονται.