Ειδική Νομοθεσία για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες

  • Δημοσιεύτηκε από: Ενρικέτα Βολάρη
OTS

Συστάσεις & σημεία συμμόρφωσης υπευθύνων επεξεργασίας δεδομένων με την ειδική νομοθεσία για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες

Δύο χρόνια ολοκληρώνονται από την επίσημη ενημέρωση της Αρχής Επεξεργασίας Δεδομένων σχετικά με τις συστάσεις αλλά και τα σημεία συμμόρφωσης. Το ΔΤ που είχε εκδόσει η Αρχή παρακινούσε τους υπεύθυνους επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων να συμμορφωθούν με την ειδική νομοθεσία όσον αφορά τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες.

Η συμμόρφωση με την ειδική νομοθεσία αναπτύχθηκε στους εξής τρεις άξονες:

  1. Υποχρέωση λήψης συγκατάθεσης & εξαιρέσεις
  2. Τρόπος και περιεχόμενο ενημέρωσης
  3. Τρόπος λήψης συγκατάθεσης

Ο πρώτος άξονας σχετίζεται με την υποχρέωση της λήψης συγκατάθεσης και των εξαιρέσεων αυτής. Όπως ορίζει η νομοθεσία, απαιτείται συγκατάθεση για την τοποθέτηση ενός ιχνηλάτη σε μια οποιαδήποτε τερματική συσκευή, ανεξαρτήτως του γεγονότος αν μέσω του ιχνηλάτη πρόκειται να πραγματοποιηθεί επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.  Επίσης, συγκατάθεση προαπαιτείται και για όσους ιχνηλάτες έχουν τον ρόλο “πληροφοριοδότη” με σκοπό την συλλογή πληροφοριών για την εξατομικευμένη διαδικτυακή διαφήμιση. Επιπροσθέτως, η χρήση ιχνηλατών τρίτων με σκοπό την συλλογή δεδομένων (δημογραφικά στοιχεία, τοποθεσία, συσκευή κ.τ.λ.) μπορεί να γίνει έπειτα από την σύμφωνη γνώμη του εκάστοστε διαδικτυακού χρήστη. Εξαίρεση αποτελούν οι ιχνηλάτες εκείνοι οι οποίοι έχουν κύριο ρόλο τεχνικά στην πραγματοποίηση της σύνδεσης του χρήστη σε ένα page!

Ο δεύτερος άξονας αφορά τον τρόπο καθώς και το περιεχόμενο ενημέρωσης των χρηστών. Απαραίτητη κρίνεται η ενημέρωση καθώς και η συγκατάθεση του χρήστη προς το διαχειριστικό του εκάστοτε page, μέσω pop ups μηνυμάτων ή banners. Στο λεκτικό των εν λόγω μηνυμάτων πρέπει  να υπάρχει αναλυτική αναφορά σχετικά με τους σκοπούς της ιχνηλάτισης και της συλλογής προσωπικών δεδομένων του χρήστη. Στο περιεχόμενο του λεκτικού δεν θα πρέπει να παραλείπεται η διάρκεια λειτουργίας, η ταυτότητα του υπευθύνου επεξεργασίας καθώς και οι εκάστοτε κατηγορίες των δεδομένων.

Ο τρίτος άξονας αφορά τον τρόπο λήψης συγκατάθεσης όπου είναι λογικό να απαιτεί μια θετική ενέργεια από την πλευρά του χρήστη. Ο user πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του με τον ίδιο τρόπο και με την ίδια ευκολία με τον οποίο τη δήλωσε. Αξίζει να σημειωθεί πως, αν ο χρήστης αρνηθεί την συγκατάθεση, διατηρεί το δικαίωμα πάραυτα να δει το περιεχόμενο της σελίδας της οποίας έχει επισκεφθεί.

 

Μάθετε περισσότερα σχετικά με την συγκατάθεση και τον τρόπο συλλογής προσωπικών δεδομένων στο διαδίκτυο από την επίσημη σελίδα της Αρχής Επεξεργασίας Δεδομένων.

 

Πηγή: https://www.dpa.gr/el/enimerwtiko/deltia/systaseis-gia-ti-symmorfosi-ypeythynon-epexergasias-dedomenon-me-tin-eidiki