ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TÜV AUSTRIA «COVID SHIELD»

BLUE VALUE - εκπαίδευση και παροχή σύγχρονων και αποτελεσματικών υπηρεσιών > Νέα > Νέα > ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TÜV AUSTRIA «COVID SHIELD»
  • Δημοσιεύτηκε από: ddailiani

Το Σχήμα Πιστοποίησης «Covid Shield» απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις που, λόγω των δραστηριοτήτων τους, ευνοούν τη συναναστροφή, φιλοξενία και εν γένει διαθέτουν χώρους συνάθροισης κοινού. Ενδεικτικά, απευθύνεται σε επιχειρήσεις φιλοξενίας (ξενοδοχεία, καταλύματα), εστίασης, μονάδες παρασκευής, μεταποίησης ή/και διάθεσης τροφίμων, μεταφορικές εταιρείες και εφοδιαστική αλυσίδα (supply chain), λιανικού εμπορίου (supermarkets, εμπορικά καταστήματα, εμπορικά κέντρα), άθλησης και γυμναστικής, δημόσιες υπηρεσίες, εκπαιδευτικά κέντρα/σχολεία, εταιρείες διαχείρισης εγκαταστάσεων (facility management) κ.ο.κ.

Στη Blue Value αναλαμβάνουμε την Εγκατάσταση Συστήματος Διαδικασιών, σύμφωνα με το Σχήμα Πιστοποίησης TÜV AUSTRIA Covid Shield, το οποίο περιλαμβάνει:

  • Σχεδιασμό & Ανάπτυξη Σχήματος (Διαδικασιών και Πολιτικών), που συμμορφώνεται με τις αρχές και τα κριτήρια επιθεώρησης του σχήματος «Covid Shield».
  • Εκπαίδευση του Προσωπικού στην εφαρμογή των παραπάνω Διαδικασιών και των Πολιτικών.
  • Εγκατάσταση Μηχανισμού για την εφαρμογή του Σχήματος «Covid Shield».
  • Μέτρηση, Αξιολόγηση και Ανασκόπηση της αποτελεσματικότητας του σχήματος «Covid Shield» στην επίτευξη των αντικειμενικών στόχων που έχουν θεσπιστεί.
  • Υποστήριξη και Προετοιμασία έως την Πιστοποίηση του Οργανισμού, σύμφωνα με το Σχήμα Πιστοποίησης TÜV AUSTRIA Covid Shield.

Ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών, των επισκεπτών και άλλων εμπλεκόμενων ενδιαφερόμενων μερών στον Οργανισμό σας!