ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

  • Δημοσιεύτηκε από: ddailiani
Blue Value Site GDPR

Μία από τις συχνότερες μορφές παραβίασης προσωπικών δεδομένων είναι η πρόσβαση σε αυτά από άτομα, που δεν έχουν τέτοιο δικαίωμα.

Κατά γενική αρχή, τα δεδομένα μας χορηγούνται στον εκάστοτε Υπεύθυνο Επεξεργασίας προκειμένου να χρησιμοποιηθούν από συγκεκριμένα άτομα και για συγκεκριμένο σκοπό. Για να είναι επιτρεπτή η πρόσβαση σε αυτά από τρίτα πρόσωπα, πρέπει να πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Για τη νομοθεσία και τις προϋποθέσεις που διέπουν τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτους, επικοινωνήστε με το αρμόδιο τμήμα της Blue Value.

info@bluevalue.gr | 2310 590196 | www.bluevalue.gr