Γιατί και πώς να εφαρμόσετε ISO 9001:2015 στην επιχείρηση σας;

 • Δημοσιεύτηκε από: dgiannakis
iso

ΙSO 9001: To πιο δημοφιλές πρότυπο σύστημα διαχείρισης, εφαρμόζεται σε πάνω από μισό εκατομμύριο οργανισμούς παγκοσμίως, βελτιώνοντας σημαντικά την αποτελεσματικότητα και την κερδοφορία τους. Παρέχει ένα πλαίσιο συνεπούς εκτέλεσης, αξιόπιστων υπηρεσιών και μακροχρόνιας συνεχούς βελτίωσης στην επιχείρηση. Το πρότυπο ISO 9001 συμπυκνώνει τις καλές διεθνείς πρακτικές ποιότητας και αποτελεί το πρώτο βήμα για την ανάπτυξη εταιρικών διαδικασιών με επίκεντρο τον πελάτη.

Πώς επωφελούνται οι επιχειρήσεις από την εφαρμογή του;

Η εφαρμογή του προτύπου ISO 9001:2015:

 • Επιτρέπει την ευκολότερη και αποτελεσματικότερη διοίκηση, θέτοντας συγκεκριμένα καθήκοντα.
 • Καθορίζει και περιγράφει με σαφήνεια τις διαδικασίες της επιχείρησης.
 • Εστιάζει σε τυχόν ελλείψεις που μειώνουν την αποτελεσματικότητα της επιχείρησης.
 • Μειώνει τα άσκοπα λειτουργικά κόστη.
 • Δίνει έμφαση στην ικανοποίηση των αναγκών και των απαιτήσεων του πελάτη.
 • Με τον εσωτερικό έλεγχο, διασφαλίζεται πως η επιχείρηση μένει αφοσιωμένη στους στόχους που έχει θέσει από την αρχή.
 • Δημιουργούνται ευκαιρίες για διείσδυση σε διεθνείς αγορές καθώς βελτιώνεται η εικόνα και η φήμη της επιχείρησης.

Συμβουλές για την αποτελεσματική εφαρμογή του προτύπου:

 • Δέσμευση της διοίκησης για την εφαρμογή του. Η δέσμευση και η βούληση της διοίκησης αποτελεί κλειδί για την αποτελεσματική εφαρμογή του προτύπου, καθώς η διεύθυνση φέρει την ευθύνη για την εφαρμογή του προτύπου.
 • Δημιουργία πνεύματος ομαδικότητας στο σύνολο του οργανισμού με προώθηση της επικοινωνίας μεταξύ διαφορετικών τμημάτων της εταιρίας. Με αυτό τον τρόπο ενισχύεται η συμμετοχή του προσωπικού στη διαχείριση και λειτουργία του συστήματος.
 • Εκπαίδευση του προσωπικού για την διεξαγωγή εσωτερικών ελέγχων, έτσι ώστε να συμμετέχουν ενεργά στην αποτελεσματική εφαρμογή του προτύπου.
 • Συχνή επικοινωνία με πελάτες για συνεχή αξιολόγηση των υπηρεσιών που προσφέρετε με σκοπό να αντιληφθεί η εταιρεία το βαθμό ικανοποίησης των πελατών της και να προωθηθεί η συνεχή βελτίωση.

Προσανατολισμένη στη δημιουργία και συνέχιση των σχέσεων εμπιστοσύνης με τους πελάτες της, η Blue Value χρησιμοποιεί το πρότυπο ISO 9001:2015 ως ένα μοντέλο διοίκησης που αντανακλά πλήρως τις αρχές και τις αξίες της καθώς και διασφαλίζει την προσδοκώμενη ποιότητα στις υπηρεσίες που προσφέρει. Στη Blue Value παρέχονται επίσης υπηρεσίες για την εισαγωγή και εφαρμογή του προτύπου ISO 9001 από εξειδικευμένους και πιστοποιημένους συμβούλους.